Метки

,

Керівнику _______________________________
(ДПІ в якій ви стоїте на обліку)
_________________________________________
гр. (ПІБ та адреса)
__________________________________________

Заява

Для формування номера облікової картки платника податків порядком, затвердженим Постаною Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. № 874 “Про затвердження Порядку встановлення особистих (ідентифікаційних) номерів громадян” використовується дата мого народження, яка за нормами Закону України № 2297-\/І від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» є складовою моїх персональних даних.
Згідно абз.5 п. 2 ст. 8 Закону України № 2297-\/І від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом».
Згідно п.1 статті 11 цього ж закону «підставами виникнення права на використання персональних даних є: 1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Суб’єкт персональних даних має право при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних»;
Заявляю: я заперечую проти використання облікової картки платника податків, сформованої з використанням моєї персональної інформації для будь яких цілей.

Згідно ст. ст. 28 Конституції України (“Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий …такому, що принижує його гідність поводженню”).
Заявляю: Нав’язування Податковим кодексом України ідентифікаторів особистості у вигляді номера облікової картки платника податків або у вигляді серії та номера паспорта принижує мою гідність.
З урахуванням вищевикладеного:
1. Я відмовляюсь від використання будь-яких ідентифікаторів особистості та не даю згоди на їх використання іншими особами.
2. Заявляю, що оформлення мною документів на присвоєння ідентифікатора особистості у вигляді числового номера (ІПН) або комбінації букв та чисел (серія та номер паспорта) не може розцінюватись як моя згода на його прийняття, а була результатом моєї неінформованості.
3. Відкликаю всі підписи, поставлені мною на документах, що стосуються оформлення картки обліку платника податків з використанням ідентифікатора у вигляді числового номера (ІПН) або комбінації букв та чисел (серія та номер паспорта).
4. Облік мене як платника податків здійснювати без використання ідентифікаторів особистості.
5. Відповідь на цю заяву прошу надіслати за вищевказаною адресою, при посиланні на законодавчі акти, обов’язково вказувати відповідні статі, абзаци, пункти та підпункти нормативного акту, на який Ви будете посилатись.
Невиконання Вами моїх законних вимог буде порушенням Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних», за захистом порушених прав я змушений буду звернутися до Державної служби України з питань захисту персональних даних для проведення перевірки та відповідного реагування, в рамках Адміністративного Кодексу України.
Крім того, довожу до Вашого відому, що дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року. Відповідь на неї прошу надіслати письмово на вказану вище адресу, в термін, визначений ст. 20 Закону України № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року «Про звернення громадян».

Дата ______________ Підпис__________________