Метки

,

Керівнику
____________________________________
районного відділу ДМС
в м. _______________________________
вул. _______________________________
___________________________________

від ________________________________
П.І.Б. дитини,
його законних представників
____________________________________
П.І.Б. (батька)
___________________________________
П.І.Б. (мати)

інд. __________, м. ______________________

вул. _________________________, кв._______
тел.____________________________________

Заява

Ми, батьки неповнолітнього (-ьої) ___________________________________________ П.І.Б., ______________ року народження, а саме: батько – _______________________П.І.Б. та мати – ______________________________П.І.Б., згідно законодавства України, а саме, згідно ст. 1 чинного Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, є законними представниками дитини до досягнення особою віку 18 років.
Наш син (донька) _______________________________________ П.І.Б., по досягненню ____________________ р. шістнадцятирічного віку особисто та безпосередньо звертається до територіального підрозділу ДМС, а саме, до _____________________ районного відділу ДМС в м. _________________________, за місцем проживання, з заявою про оформлення йому (їй) паспорту громадянина України, та надає всі необхідні документи для цього.

Я, ________________________________________(П.І.Б. 16-річного), не маю намір оформляти паспорт у формі пластикової картки типу ID-1.
Та ми, батьки, не даємо згоду на оформлення паспорту у формі пластикової картки типу ID-1.
Крім того, отримання пластикової картки типу ID-1 є правом, а не зобов’язанням, та форма паспорту у вигляді паспортної книжечки не скасована і є діючою. Існування в Україні єдиного громадянства, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом, громадяни, які не відмовились від громадянства України повинні дотримуватись вимог чинного законодавства.
Керуючись Актами законодавства, що регулюють дані питання :
Конституцією України, Законом України від 18.01.2001 №2235-III «Про громадянство України»;
Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ «Про затвердження положення про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»;
Наказом МВС України 13.04.2012 №320 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України»,
ми, батьки, та наш (а) син (донька), не даємо згоди на оформлення йому (їй) паспорту у формі пластикової картки та відмовляємось від оформлення паспорта з електронним безконтактним носієм, ні з електронним чипом.
Враховуючи вищезазначене,

Просимо:
— Видати бланк паспорту громадянина України __________________П.І.Б. виключно у вигляді паспортної книжечки, форма якої не заборонена діючим законодавством України, а не у формі пластикової картки типу ID-1, форма якої не є паспортом, та не є його єдиним зразком ;
— Проставити відмітку реєстрації місця проживання в паспорті .
— Провести реєстрацію громадянства України — внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи.

В разі відмови оформити бланк паспорту у вигляді паспортної книжечки, просимо дати конкретну відмову та повідомити про це письмово.
Додатки:
1.Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см для оформлення бланку паспорту.
2.Копія свідоцтва про народження.
Відповідь на цю заяву необхідна нам для подальшого вирішення питання.

___________________________ 2017 р.

Заявник (дитина) ________________________________________ П.І.Б.
Законні представники, батьки ________________________________________П.І.Б.(батько)
________________________________________П.І.Б (мати)

Реклама