Метки

, ,

Голові Державної фіскальної служби України (ДФС)
Львівська пл., 8
м. Київ, 04053

___________________________ міжрайонній державній
податковій інспекції Головного управління ДФС
у ____________________________________ області
адреса: __________________________________________
_________________________________________________

Заявники : Суб’єкти довірчого права, Бенефіциари, Живі люди
громадяни України
_________________________________________________
_________________________________________________
Адреса для отримання коресп.:
вул._____________________________________________
м. ____________________________, індекс____________

Заява
(Звернення в порядку ст.40 Конституції України )

Керуючись закріпленими Конституцією та чинним законодавством України правом, ми відмовляємось від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та просимо здійснювати будь-які платежі без цифрового ідентифікатора. Ми не бажаємо, щоб наше ім’я ототожнювалось з будь-яким цифровим замінником, у тому числі і за серією та номером паспорта, що нівелює саму ідею не використовувати цифровий ідентифікатор. Тому ми не погоджуємось із альтернативним варіантом обліку за серією та номером паспорта, оскільки вважаємо такий облік тотожним обліку за ідентифікаційними номерами.Порядок обліку заявників як платників податків, встановлений Податковим Кодексом України, суперечить праву заявників на збір, зберігання, використання і розповсюдження конфіденційної інформації про особу без її згоди, визначеного ст.32 Конституції України та є за своїм змістом звуженням прав людини. Що, в свою чергу, заборонено ст. 22 Конституції України.
В Основному Законі України визначено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Слід наголосити, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Відповідно до ч.8 ст. 5 Закону України «про Державний реєстр фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів» , зміни та уточнення щодо даних, занесених до Держреєстру під час реєстрації, вносяться державними податковими інспекціями за місцем постійного проживання платників податків та інших обов’язкових платежів.
Тому, на підставі вищевикладеного, для реалізації вказаного права, звертаємось із заявою:
— ДФС України: не вносити про заявників інформацію до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
— зберегти за заявниками форму обліку платника податків за прізвищем, ім’ям по-батькові, роком народження та за місцем реєстрації.
-__________________________________ міжрайонній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у ________________________________ області в подальшому здійснювати облік заявників як платників податків за раніше встановленими формами обліку: без застосування цифрового ідентифікатора та без використання серії та номеру паспорта (за прізвищем, ім’ям та по-батькові, роком народження та за місцем реєстрації);
не вносити про заявників інформацію до державного реєстру фізичних осіб-платників податків ;
проставити у паспорті заявників відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без цифрового ідентифікатора та завірити підпис відповідальної особи гербовою печаткою.
У випадку, коли ідентифікаційний номер громадянину вже присвоєний і відповідна інформація про осіб вже внесена до Державного реєстру-то він підлягає негайному анулюванню, а інформація-безумовному виключенню.

Ми ЗАБОРОНЯЄМО юридичній особі: №39292197 «ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДФС)» та її наступним правонабувачам накопичувати, зберігати, використовувати, розповсюджувати та передавати іншим особам наші персональні дані з моменту отримання цього листа і надалі.
До того ж, вимагаємо анулювати та знищити наші «ідентифікаційні номери» персони «фізична особа №_____________» та вважати таким, що є неіснуючим.
Також повідомляю, що поняття «фізична особа ________________________________ (П.І.Б. заголовними буквами)_ №_____________» не існує.

З моменту отримання цього листа органом ДФС України мої вимоги вважаються виконаними.

____________________2017р.

З повагою, люди /громадяни – ____________________________________П.І.Б.