Метки

,

______________________________________районний відділ

  ДМС у ________________________________________ області

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________неповнолітня

П.І.Б. дитини

її законні представники:   ___________________________П.І.Б. (батька)                                                                          __________________________________________П.І.Б. (мати)

інд._________, _________________________________ адреса ________________________________________(місто, вул., кв.)

тел. _______________, ____________________ел. адреса (якщо є)

Заява

Я,______________________________________________________П.І.Б. (16-річного),_____________ р. народження, по досягненню мною шістнадцятирічного віку особисто та безпосередньо звертаюсь  до  територіального підрозділу ДМС України у ____________________________ області за місцем свого проживання, із заявою про оформлення мені паспорта громадянина України, та надаю всі необхідні документи для цього.  Батьки неповнолітнього _________________________________________________________П.І.Б. (батька та мати), згідно ст. 1 чинного Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001  №2235-III , є законним представником дитини до досягнення особою віку 18 років.

Я, ___________________________________________________________(П.І.Б. 16-річного), не маю намір оформляти паспорт у формі пластикової картки типу ID-1. Та ми, батьки, не даємо згоду на оформлення  паспорт у формі пластикової картки типу ID-1. Крім того, отримання пластикову картку типу ID-1 є правом, а не зобов’язанням, та форма паспорту у вигляді паспортної книжечки не скасовано і є діючою. Існування в  Україні єдиного громадянства, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом, громадяни, які не відмовились від громадянства України повинні дотримуватись вимог чинного законодавства.Відповідно до Конституції України «права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії» (ст.22), «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32). Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові» (ст.28). Закон України 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» передбачає внесення інформації про громадян в Єдиний державний демографічний реєстр, присвоєння громадянам унікального номера запису в реєстрі, видачу громадянам документів, що містять безконтактний електронний носій. Даний Закон не відповідає основоположним приписам Конституції України, створює небезпеку тотального контролю над особистістю, порушує основоположні права і свободи людини, та несе в собі загрозу порушення інших економічних і соціальних прав людини.

Постанову КМУ від 25.03.2015р. №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України», згідно п.2 якої встановлено «Запровадити з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше, з урахуванням вимог п. 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою ВРУ від 26.06.1992 р. № 2503-XII, а саме: паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства , після досягнення 16-річного віку».

Але ж «запровадити» НЕ означає обов’язок отримати пластикову картку типу ID-1. Таке формулювання, скоріше, носить експериментальний характер.

Крім того, на сьогоднішній день є діючий Закон від 18.01.2001 №2235-III «Про громадянство України», який відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Керуючись Актами законодавства, що регулюють дані питання:

—  Конституцією України,

— Законом України від 18.01.2001 № 2235-III «Про громадянство України»;

Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ «Про затвердження положення про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»;

Наказ МВС України 13.04.2012  №320 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України»;

Крім того, ми, батьки, та наша дитина,______________________________________(П.І.Б. дитини)- не даємо згоди на  оформлення їй паспорту у формі пластикової картки та відмовляємось від оформлення паспорта чи з електронним безконтактним носієм, чи з електронним чіпом, на підставі вищезазначеного,

Просимо:

  — Оформити бланк паспорту громадянина України без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, та видати _________________________________П.І.Б. виключно  у вигляді  паспортної книжечки на підставі Закону України від 18.01.2001 №2235-III «Про громадянство України», форма якої не заборонена діючим законодавством України, а не у формі пластикової картки типу ID-1, форма якої не є паспортом та не є його єдиним зразком;- Проставити відмітку  реєстрації  місця проживання в паспорті .- Провести   реєстрацію громадянства України — внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи.      В разі відмови оформити бланку паспорта  у  вигляді  паспортної  книжечки, просимо  дати конкретну відмову та повідомити  про це письмово .

Додатки:

  1. Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см для оформлення бланку паспорту.
  2. Копія свідоцтва про народження.

Відповідь на цю заяву необхідна нам  для подальшого вирішення питання.

Дата _____________________ 2017 р.

 Заявник (дитина) ______________________________________________П.І.Б(дитина)

Законні представники, батьки ___________________________________П.І.Б.(батько)

                                        ___________________________________П.І.Б. (мати)