Метки

, ,

Категорія справи №803/941/17: Адміністративні справи; Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щадя:; правового статусу фізичної особи, у тому числі:; реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства.
Надіслано судом: 13.12.2017. Зареєстровано: 14.12.2017. Оприлюднено: 18.12.2017.

УХВАЛА

про відмову у відстроченні виконання судового рішення

12 грудня 2017 року                                                                   Справа № 803/941/17

Волинський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого-судді Плахтій Н.Б.,
при секретарі Головатій І.В.,
за участю представника відповідача та третьої особи Мельничук Т.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку заяву Турійського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області про відстрочення виконання судового рішення у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 в інтересах неповнолітньої дочки ОСОБА_4 до Турійського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Управління Державної міграційної служби України у Волинській області про визнання бездіяльності протиправною, зобов’язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Волинського окружного адміністративного суду від 31.08.2017 року у даній справі адміністративний позов задоволено повністю. Визнано протиправною бездіяльність Турійського районного сектору Управління Державної міграційної служби у Волинській області (далі — Турійський РС УДМС України у Волинській області, відповідач, заявник) щодо не оформлення паспорту громадянина України неповнолітній ОСОБА_4 у формі паспортної книжечки. Зобов’язано Турійський районний сектор Управління Державної міграційної служби у Волинській області оформити та видати бланк паспорту ОСОБА_4 у формі паспортної книжечки.
Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 26.10.2017 року постанову Волинського окружного адміністративного суду від 31.08.2017 року у даній справі залишено без змін.
01.12.2017 року Турійський РС УДМС України у Волинській області звернувся із заявою про відстрочення виконання судового рішення, яка обґрунтована тим, що оформлення паспорта у формі паспортної книжечки суперечить чинному законодавству. Окрім цього, здійснити таке оформлення неможливо через відсутність бланків паспортів у відповідача. Отримання заявником бланку паспорта громадянина України у вигляді книжечки можливе лише після врегулювання даного колізійного питання на законодавчому рівні, лише після доручення та роз’яснення ДМС України та з дотриманням вимог Інструкції про порядок замовлення, закупівлі, постачання, обліку, зберігання, знищення та списання бланків паспортних документів та бланків документів з нумерацією в Державній міграційній службі України, затвердженої наказом ДМС України 04.04.2016 №54. Так, для внесення відповідних змін до нормативно-правових актів буде розроблено та внесено в установленому порядку пропозицію ДМС України щодо вдосконалення законодавства, що регулює дане питання.
В судовому засіданні представник заявника та третьої особи підтримала подану заяву про відстрочення виконання судового рішення та просила її задовольнити.
Представник позивача та позивач в судове засідання не прибули. Позивач подав заперечення проти вказаної заяви, просив відмовити у її задоволенні, оскільки обставини, на які посилається відповідач, обгрунтовуючи неможливість виконання рішення суду на сьогоднішній день, не є підставними та такими, що відповідають вимогам закону.
Заслухавши пояснення представника заявника та третьої особи, дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку, що заява Турійського РС УДМС України у Волинській області про роз’яснення судового рішення не підлягає до задоволення з огляду на таке.
Як вбачається із матеріалів справи, постановою Волинського окружного адміністративного суду від 31.08.2017 року у даній справі, яка набрала законної сили, зобов’язано Турійський РС УДМС України у Волинській області оформити та видати бланк паспорту ОСОБА_4 у формі паспортної книжечки (а.с.51-57).
На виконання постанови суду позивачу 13.11.2017 був виданий виконавчий лист від 13.11.2017 №733/2017 (а.с.90).
Постановою від 21.11.2017 відкрито виконавче провадження №55197798 з примусового виконання вказаного виконавчого листа, виданого Волинським окружним адміністративним судом на виконання рішення суду.
Згідно із частиною другою статті 14 КАС України постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання на всій території України.
Відповідно до частини першої статті 263 КАС України за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження можуть звернутися до адміністративного суду першої інстанції (незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист) із заявою про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.
Зазначена норма кореспондується із частиною першою статті 33 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 №1404-VIII, яка встановлює, що за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо), сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення.
Суд при вирішенні питання про відстрочення виконання рішення суду зобов’язаний перевірити наявність обставин, що ускладнюють його виконання. При цьому згідно з приписами статей 69, 70, 71 КАС України зазначені обставини повинні бути підтверджені належними та допустимими доказами.
Так, відстрочення виконання судового рішення передбачає наявність дійсних та реальних обставин, що об’єктивно унеможливлюють його виконання або створюють значні перешкоди у виконанні рішення суду у певний строк.
У поданій заяві про відстрочення виконання судового рішення від 31.08.2017 заявник посилається на те, що виконання постанови Волинського окружного адміністративного суду від 31.08.2017 неможливе через колізійні питання у законодавстві щодо оформлення та видачі бланка паспорту у формі паспортної книжечки. При цьому вказує на необхідність отримання відповідного роз’яснення від ДМС України.
Однак, будь-яких доказів щодо неможливості виконання судового рішення та вжиття відповідних заходів на його виконання заявником не подано, відтак наведена останнім обставина не може вважатись такою, що ускладнює виконання рішення суду.
Отже, заявником не доведено існування обставин, що ускладнюють або роблять неможливим виконання рішення, зокрема, дійсної неспроможності боржника виконати рішення суду.
З врахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про відсутність передбачених статтею 263 КАС України підстав для відстрочення виконання судового рішення, з огляду на що у задоволенні заяви Турійського РС УДМС України у Волинській області про відстрочення виконання судового рішення слід відмовити.
Керуючись статтями 160, 165, 263 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Турійського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області про відстрочення виконання судового рішення відмовити.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.
Головуючий-суддя Н.Б.Плахтій
Ухвала в повному обсязі складена 13 грудня 2017 року.