Метки

ДМС області :_______________________
Адреса, індекс ______________________
___________________________________

Районна ДМС:
___________________________________
Державної міграційної служби України
Адреса, індекс ______________________
___________________________________

неповнолітнього ___________________

_____________________ПІБ (повністю)
його законних представників:
(батько):____________________________

_____________________ПІБ (повністю)
(мати):_____________________________

______________________ПІБ (повністю)
адреса, індекс______________________
___________________________________
Тел._______________________________

Заява

Я, __________________________________________________ (ПІБ неповнолітнього), __._________.200__р.н., по досягненню мною шістнадцятирічного віку особисто та безпосередньо звертаюсь до територіального підрозділу ДМС України у м. ___________________________________, за місцем свого проживання із заявою про оформлення мені паспорта громадянина України та надаю всі необхідні документи для цього.
Ми, батьки неповнолітнього, _______________________________________________
____________________________________________________________________(ПІБ), у розумінні ст. 1 Закону України від 18.01.2001 р. №2235-III «Про громадянство України» є законними представниками своєї дитини до досягнення нею 18-річного віку.
Я, ________________________________________________________(ПІБ неповнол.), не маю наміру оформляти паспорт громадянина України у формі пластикової картки типу ID. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом; громадяни, які не відмовились від громадянства України, повинні дотримуватись вимог чинного законодавства. Таким чином, з метою виконання свого обов’язку щодо отримання паспорта громадянина України по досягненню відповідного віку я звертаюся до уповноваженого органу державної влади.

Зі свого боку, ми, батьки своєї неповнолітньої дитини, не даємо згоди на оформлення їй паспорта у формі пластикової картки типу ID з огляду на те, що отримання такого документа не є безальтернативним: у вітчизняному законодавстві існує система нормативно-правових актів, якими передбачено можливість оформлення й видачі паспорта громадянина України у вигляді книжечки.
При цьому я, заявник, КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯЮСЬ від присвоєння мені будь-яких ідентифікаторів особистості, будь то унікальний номер запису в реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податків, інші ідентифікатори особистості;
ПОВІДОМЛЯЮ, що будь-які цифрові ідентифікатори моєї особистості, що містяться у реєстрах та/або автоматизованих інформаційних системах, розміщені там без моєї згоди, підлягають знищенню як недостовірна інформація;
ЗАЯВЛЯЮ, що я не надаю згоди на обробку моїх персональних даних на підставі ст. 8 Закону України №2297-V1 від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних»;
ЗАЯВЛЯЮ: я відмовляюсь від отримання та користування будь-якими біометричними документами, що містять інформацію, для зчитування якої необхідні додаткові пристрої, а також від внесення даних про мене до Єдиного державного демографічного реєстру та від зняття біометричної інформації.
У зв’язку з вищенаведеним прошу забезпечити оформлення та видачу ідентифікаційного документа, що не містить інформації, для зчитування якої необхідні додаткові пристрої, без внесення даних про мене до Єдиного державного демографічного реєстру, без зняття біометричної інформації, а саме: паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки.
Крім того, прошу вести паспортний облік щодо мене за раніше встановленими формами: виключно за моїм ім’ям (прізвищем, ім’ям, по батькові), при потребі використовувати інформацію щодо мене з обмеженого переліку (місце фактичного проживання, дата народження, місце навчання/роботи), без внесення інформації про мене до Єдиного державного демографічного реєстру, будь-яких інших автоматизованих інформаційних систем, без її автоматизованої обробки, у т.ч. передачі.
Керуючись діючими актами законодавства, що регулюють дані питання:
— Конституцією України,
— Законом України від 18.01.2001 р. №2235-III «Про громадянство України»;
— Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992р. №2503-ХІІ «Про затвердження положення про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»;
— Законом України від 01.06.2010 р. №2297-VI «Про захист персональних даних»,
— абз. 2 п. 3 Розділу V Закону України від 20.11.2012 р. №5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр, документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон №5492-VI), –
я, _____________________________________________________ПІБ неповнолітнього, відмовляюсь від оформлення мені паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у вигляді пластикової картки, та ми, батьки — законні представники свого неповнолітнього сина, не даємо згоди на оформлення йому зазначеного паспорта.
Просимо врахувати при цьому правову позицію Верховного Суду, а саме: колегією суддів Великої Палати Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи №806/3265/17 (Пз/9901/2/18) за позовом Дегтяр Н.О. до Коростенського районного відділу УДМС України в Житомирській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання оформити та видати бланк паспорту у формі паспортної книжечки – прийнято Постанову від 19 вересня 2018 р., в якій підтверджено законність вимог громадян України за типовими позовними вимогами такої категорії справ.
У мотивувальній частині Постанови вказано, зокрема, таке:
«Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що норми Закону №5492-VI на відміну від норм Положення №2503-XII (теж діючого на момент виникнення правовідносин) не тільки звужують, але фактично скасовують право громадянина на отримання паспорту у вигляді паспортної книжечки без безконтактного електронного носія персональних даних, який містить кодування його прізвища, ім’я та по-батькові та залишають тільки право на отримання паспорта громадянина України, який містить безконтактний електронний носій, що є безумовним порушенням вимог ст. 22 Конституції України, яка забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». «З урахуванням викладеного, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що позовні вимоги ОСОБА_2 про визнання протиправними дії Відділу УДМС щодо відмови у видачі їй паспорта громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт №2503-ХІІ є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню».
Згідно резолютивної частини прийнятої колегією суддів Великої Палати Верховного Суду за результатами розгляду вказаної зразкової справи Постанови – було вирішено:
«Визнати протиправною відмову Коростенського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області у видачі ОСОБА_2 паспорта громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ.
Зобов’язати Коростенський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області оформити та видати ОСОБА_2 паспорт громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України №2503-ХІІ» (http://adm.dp.court.gov.ua).
Постанова набрала законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає (про що зазначено в самій Постанові).
Повний текст Постанови Великої Палати Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи №806/3265/17 (Пз/9901/2/18 зареєстровано та оприлюднено 02.10.2018 р. інформації на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет — http://adm.dp.court.gov.ua.

Крім того, 27.02.2019 р. Великою Палатою Верховного Суду відбулось судове засідання з приводу роз’яснення судового рішення по зразковій справі №806/3265/17, за результатами якого – заявникам роз’яснено, що воно є чітким і зрозумілим та таким, що не потребує додаткових роз’яснень.
Крім того, заявляю, що позивачці по зразковій справі №806/3265/17 Дегтяр Н.О. до Коростенського районного відділу УДМС України в Житомирській області, УДМС України в Житомирській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання оформити та видати бланк паспорту у формі паспортної книжечки – 30 березня 2019 р. видано паспорт громадянина України, затвердженогоПостановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ

На підставі вищезазначеного, враховуючи мої конституційні права як заявника, у зв’язку із моєю відмовою від оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм у формі пластикової картки типу ID-1, враховуючи мою відмову від надання згоди на обробку персональних даних, з внесенням їх до Єдиного державного демографічного реєстру, керуючись діючим законодавством України, в якому закріплені чіткі правові підстави для оформлення паспорту громадянина України у вигляді паспортної книжечки,

ПРОШУ:
1. Оформити на підставі Закону України від 18.01.2001р. №2235-III «Про громадянство України» паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки, форму якої передбачено чинним законодавством України, а не у формі пластикової картки типу ID, без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, та видати його ___________________________________________________________(ПІБ неповнол.);
2. Проставити відмітку реєстрації місця проживання в паспорті;
3. Провести реєстрацію громадянства України – внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи.
4. Вести облік щодо ___________________________________________________(ПІБ неповнолітн.) за раніше встановленими формами – за прізвищем, іменем та по-батькові, датою народження та за місцем реєстрації, без використання будь-якого цифрового або буквено-цифрового ідентифікатора особи (у т.ч серії та номеру паспорту), без внесення інформації про нього до Єдиного державного демографічного реєстру чи будь-яких інших автоматизованих інформаційних систем та без автоматизованої обробки (у т.ч. передачі) персональних даних.
В разі відмови в оформленні паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки просимо надати конкретне обґрунтування та повідомити про це письмово.
Відповідь на цю заяву необхідна нам для подальшого вирішення питання.

Додатки:
1. Дві фотокартки розміром 3,5х4,5 см для оформлення бланку паспорту – для територіального підрозділу ДМС.
2. Копія свідоцтва про народження.

___.____________________. 201___ р.

Заявник: (неповнолітній) підписи __________________________________________П.І.Б. неповнолітнього
Законні представники — батьки: ___________________________________________П.І.Б. батька
___________________________________________П.І.Б. мати