Метки

,

1.ЗАЯВА на роботу про незаконність вимог змінити штамп у паспорті
2.ЗАЯВА до Пенсійного фонду про незаконність вимог змінити штамп у паспорті для отримання пенсії

Заява 1

__________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
адреса:
_________________________________

тел._____________________________

ЗАЯВА

на роботу про незаконність вимог змінити штамп у паспорті

Я, ______________________________________________________________________ ,
повідомляю про неможливість нової відмітки у моєму паспорті про право здійснювати усі платежі за серією та номером паспорта.
В моєму паспорті рішенням ________суду _______________ від __________ (копія додається) проставлено печатку про право здійснювати всі платежі без ІПН. Ця печатка є дійсною.
Статтею 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Рішення суду щодо мого права здійснювати усі платежі без ІНН було прийнято на підставі чинних законів України. Це судове рішення не має зворотної дії в часі.
Згідно абз. 6 п. 5 ст. 70 Податкового кодексу України я несу відповідальність за достовірність поданої мною інформації. Я не можу підписати бланк документа, запропонований мені для заповнення, а саме повідомлення за формою №1П, оскільки він містить недостовірну для мене інформацію.
Вищевказана форма №1П передбачає повідомлення про мою відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки. Але у мене немає такого номера, про відмову від нього свідчить проставлена у моєму паспорті відмітка від ___ _________ _____ р.
Жодний пункт жодної статті чинного ПКУ не зобов’язує мене реєструватись повторно.
Обов’язок реєстрації згідно з абз.1, 2 п. 5 ст. 70 ПКУ покладається на особу, «для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру», а стосовно мене така картка раніше формувалась.
П. 1.1. Ст.1 Податкового кодексу України визначає, що «Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають (а не виникли раніше) у сфері справляння податків і зборів…»
Згідно Cт. 19 Конституції України, Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Зважаючи на все вищесказане, та на статтю 43 Конституції України, згідно якої 

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності,

прошу не порушувати моє право на працю.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
У разі відмови, залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до суду.
Також прошу надати детальне письмове роз’яснення:
1. Який КОНКРЕТНО пункт, якої конкретно статті, якого Закону України надає Вам право стверджувати, що в разі не виконання мною Вашої вимоги щодо зміни штампу в паспорті, я не зможу працювати надалі?
2. На підставі якого конкретно пункту, якої конкретно статті, якого Закону України Ви маєте право вимагати від мене дій, не передбачених чинним Законом?

З повагою,

Підпис _____________________    П.І.Б. _______________________________

Дата ________________________

Заява 2

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
адреса:__________________________________
_________________________________________
тел.______________________________________

ЗАЯВА

до Пенсійного фонду про незаконність вимог змінити штамп у паспорті для отримання пенсії

Я, _________________________________________________________________,
стосовно вимоги проставлення штампу «має право здійснювати усі платежі за серією та номером паспорта» в моєму паспорті з метою начислення мені заробленої мною пенсії за віком, інформую Вас, що згідно з Конституцією України право на отримання заробленої мною пенсії є невідчужуваним і не може залежати від наявності чи відсутності штампу в моєму паспорті.
В разі, якщо відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути приведені у відповідність до нього. Цей принцип верховенства права є фундаментальним.
Крім того, pгідно абз. 6 п. 5 ст. 70 Податкового кодексу України я несу відповідальність за достовірність поданої мною інформації. Я не можу підписати бланк документа, запропонований мені для заповнення, а саме повідомлення за формою №1П, оскільки він містить недостовірну для мене інформацію.
Вищевказана форма №1П передбачає повідомлення про мою відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки. Але у мене немає такого номера, про відмову від нього свідчить проставлена у моєму паспорті відмітка від ___ _________ _____ р.
Жодний пункт жодної статті чинного ПКУ не зобов’язує мене реєструватись повторно.
Обов’язок реєстрації згідно з абз.1, 2 п. 5 ст. 70 ПКУ покладається на особу, «для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру», а стосовно мене така картка раніше формувалась.
П. 1.1. Ст.1 Податкового кодексу України визначає, що «Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають (а не виникли раніше) у сфері справляння податків і зборів…»
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Ст. 58 Конституції України ясно вказує, що «Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи».
З метою виконання Ваших функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України, а саме нарахування пенсії за віком, мною надані усі необхідні дані.
Проте я не надаю згоди на обробку моїх даних за серією та номером паспорта (які за спеціальним алгоритмом переводяться в цифровий ідентифікатор особи) замість мого імені. Це ображає мої релігійні почуття та взагалі гідність мене як особистості.
Усвідомлюючи технологічну необхідність в автоматизації системи обліку, в т.ч. в сфері соціального забезпечення, я виступаю категорично проти заміни її на тотальну систему ідентифікації людей.
Зазначу, що на Нюрнберзькому процесі (20.11.1945 р. – 1.10.1946 р.) Міжнародний військовий трибунал в числі інших злочинів нацизму визнав практику присвоєння людям номерів і таврування цими номерами людей злочином проти людяності, що не має терміну давності.
Як законослухняна громадянка, я стою за суворе дотримання принципів та норм Конституції України.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.
Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного Кодексу України.

З повагою

Підпис_________________________ ПІБ _______________________________

Дата ___________________