Метки

1. ЗАЯВА до ВУЗу про одержання стипендії без номера, паспорта, та без банківської картки 
2. ЗАЯВА про виплату стипендії без використання банківської картки

Заявление 1 — в ВУЗ о получении стипендии без номера, паспорта и без банковской карточки 

Ректору_____________________________
_____________________________________
Студента ___________________________
_____________________________________
тел. ________________________________

З А Я В А

Я, __________________________________________________________________ ,

студент _______________________________________________________________ ,
стосовно вимоги від мене отримання номера та паспорта-картки з погрозою не видачі стипендії, наголошую, що згідно з Конституцією України право на освіту є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від наявності чи відсутності номера чи паспорту.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути приведені у відповідність до нього.
Згідно ст.32 Конституції України громадянам України гарантується право на відмову від обробки своїх персональних даних. А приєднання до будь-якого інформаційного реєстру тягне за собою надання такої згоди. Тому громадяни України, які не мають ідентифікаційних номерів, не надають згоду на обробку своїх персональних даних, та на входження до єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), мають право на альтернативну форму обліку.
Це право було підтверджене Рішенням Великої Палати Верховного суду України в зразковій справі №806/3265/17 від 19.09.2018, яке є остаточним, та оскарженню не підлягає.
Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові» (ст.28).
Стаття 2 Закону України «Про освіту» визначає, що «законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту».
Стаття 6 Закону України «Про освіту» зазначає, що засадами державної політики у сфері освіти є, зокрема, верховенство права, формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.
Присвоення ІПН, тобто реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (ДРФО), є обов’язковою для осіб, які підпадають під визначення платників податків відповідно до положень кодексу України (ПКУ).
Я не маю обов’язків щодо сплати податків, не отримую доходів, що підлягають оподаткуванню, не підпадаю під визначення платника податків згідно з пп. 1,2,3 ст. 163.1; пп. 3,5,6 п.1 ст.180; п.2 ст.180; пп. 1 п. 3. ст. 212; п. 1 ст. 321; пп. 1 п.1 ст. 265; пп. 1 п. 2 ст. 268; пп.1, 2 п.1 ст. 269; п.1 ст.318 ПКУ; п.1 ст.329 ПКУ, тому підстав для включення відомостей про мене до ДРФО немає, як це відзначається в ОФІЦІЙНОМУ РОЗ’ЯСНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques), питання № 119.9:
«Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку».
Згідно 1 частини ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».
Також інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене паспорта громадянина України.
На даний момент я подав (-ла) позов до обласного адміністративного суду та очікую оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки згідно із Законом України «Про громадянство» №2235-III, що не покладає на мене обов’язку отримання ID-картки, та чинним Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою ВРУ від 26 червня 1992 р. №2503-XII.
Моє право на отримання паспорта у формі книжечки підтверджене найвищим судовим органом держави – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по справі № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18).
Я надам копію свого паспорта, як тільки його отримаю.
Зважаючи на все вищесказане, та на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути відмовлено в праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права, прошу виплачувати мені стипендію без номеру, паспорту-картки, за місцем навчання готівкою, без використання банківської картки.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
У разі відмови, залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до суду.

З повагою,

Підпис___________________________  ПІБ______________________________

__.____________.20___ р.

 

Заявление 2. В ВУЗ о выплате стипендии без использования банковской карточки

Кому_______________________________________
____________________________________________
Адреса_____________________________________
____________________________тел._____________

____________________________________________
____________________________________________
Адреса_____________________________________
___________________________тел._____________

ЗАЯВА
про виплату стипендії без використання банківської картки

Вiдповiдно до чинного законодавства студент має право на отримання стипендії за місцем навчання готівкою без використання банківської картки.
Дане право гарантується наступними нормами.
Вiдповiдно до статті 8 Конституції України «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії». Вiдповiдно до п.3 статті 53 Конституції України «Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам». Вiдповiдно до статті 22 Конституції України «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».
Обслуговування засобами банківської картки для мене неможливе з ряду поважних причин.
Чинним законодавством України не передбачена обов’язкова виплата стипендій чи інших платежів виключно через банківську картку.
Із Ро’зяснення Міністерства юстиції України від 17.05.2012 «До питання про виплату заробітної плати та соціальних виплат через платіжні картки»: «Вiдповiдно до чинного законодавства громадянин самостійно вирішує питання обрання форми отримання належних йому виплат. Законодавством встановлена добровільність обрання громадянином форми виплати належних йому платежів та неприпустимість нав’язування зі сторони банків додаткових умов одержання готівкою заробітної плати та інших соціальних виплат».
Отже, враховуючи зазначене, я маю право на отримання стипендії без використання банківської картки.
Прошу виплачувати мені стипендію за місцем навчання готівкою без використання банківської картки.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
У разі відмови, залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до суду.

З повагою,

Підпис______________________         ПІБ_________________________________

____._________________.20___ р.