Метки

1.ЗАЯВА відмова від електронного внутрішнього паспорту у вигляді id-карти і присвоєного при цьму УНЗР (1);
2.ЗАЯВА відмова від електронного внутрішнього паспорту у вигляді id-карти та УНЗР (2);
3.ЗАЯВА відмова від закордонного паспорту та УНЗР;
4.ЗАЯВА про вiдмову вiд документа, що мiстить безконтактний електроний носiй (внутрішній паспорт-картка, закордоний, посвідчення водія).

Отказ от электронного внутреннего паспорта в виде id-карты и присвоенного при его получении идентификационного номера — уникального номера записи в Реестре (УНЗР).

При получении любого электронного документа Реестра, — а это внутренний паспорт в виде id-карты, заграничный бумажный, или в виде id-карты, водительское удостоверение, также в виде id-карты, — оформляется заявление-анкета, и при вводе данных в информационный Реестр впервые, системой автоматически присваивается уникальный номер записи в Реестре (УНЗР).
Об этом говорится в абз.2 п.1 ст.10 закона 5492: «В случае если информация о личности вносится в Реестр впервые, проводится идентификация лица, после завершения которой автоматически формируется уникальный номер записи в Реестре и фиксируются время, дата и сведения о лице, которое оформило заявление-анкету (в электронной форме). Уникальный номер записи в Реестре является неизменным…»

Чтобы отказаться от УНЗР и вернуть паспорт обратно владельцу документа — государству, нужно распечатать предлагаемое заявление в двух экземплярах, заполнить его на имя начальника районной или областной Миграционной службы, где получали документ, и отнести его вместе с оригиналом паспорта в канцелярию Миграционной службы. Если будут вопросы по возврату паспорта, сошлитесь на п.2, ст.13 закона 5492, согласно которому паспорт является собственностью Украины, и мы просто возвращаем владельцу своё.

Заявление 1 — для тех, у кого, на момент обращения в Миграционную службу за электронным паспортом, никакого номера не было, кто уже писал отказы от ИНН или от идентификатора «по серии и номеру паспорта», или отказывался от номера через суд.
Заявление 2 — если Ваш случай — и старый номер есть (ИНН и др.), и новый УНЗР присвоили.
Но в таком случае, Вам ещё нужно будет отдельным заявлением отказаться и от старого номера. Это заявление — отказ от любого цифрового идентификатора.

Заявление 1. Отказ от электронного внутреннего паспорта в виде id-карты и присвоенного при его получении идентификационного номера — УНЗР (1)

______________________________ районний

відділ Державної міграційної служби

У _______________________________ області

Адреса__________________________________

_________________________________________

Заявник: Суб’єкт довірчого права, громадянин України

________________________________________

Адреса _________________________________

_________________________________________

ЗАЯВА

Я, ____________________________________________________________________________ , __________ року народження, в письмовій заяві проявив (-ла) своє волевиявлення та відмовився (-лась) від ідентифікаційного номеру, а також від будь-яких цифрових ідентифікаторів, в тому числі від присвоєних мені без мого відома, волі та згоди.
Ця вимога стосується УНЗР (унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі), присвоєного мені без моєї згоди при отриманні паспорту в формi id-карти, який є незмінним, та з точки зору наукових експертиз, по суті, являється новим міжнародним цифровим ім’ям об’єкту (людини) у всесвітній комп’ютерній мережі.
Згідно ст.32 Конституції України громадянам України гарантується право на відмову від обробки своїх персональних даних. А приєднання до будь-якого інформаційного реєстру тягне за собою надання такої згоди. Тому громадяни України, які не мають ідентифікаційних номерів, не дають згоду на обробку своїх персональних даних, та на входження до єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), мають право на альтернативну форму обліку.
Це право було підтверджене Рішенням Великої Палати Верховного суду України в зразковій справі №806/3265/17 від 19.09.2018, яким було визнано противоправними дії Міграційної служби України в відмові видачі паспорту-книжечки старого зразку, згідно з Положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ від 26.06.1992 №2503-ХІІ, та яке є остаточним і оскарженню не підлягає. Тому я, як громадянин (-ка) України, відмовляюсь від присвоєного мені УНЗР та від id-паспорту (серія _______ , номер ____________), який повертаю в орган Державної міграційної служби України, який видав мені цей паспорт. Наполягаю на вилученні моїх персональних даних з ЄДДР. Дані номери наполягаю вважати не дійсними, з подальшим вилученням з усіх можливих реєстрів. Вимагаю видалити мої дані, як недостовірну інформацію про мене.
ЗАБОРОНЯЮ ______________________________ районному відділу Міграційної служби та її наступним правонабувачам накопичувати, зберігати, використовувати, розповсюджувати та передавати іншим особам мої персональні дані з моменту отримання цього листа і надалі. Вимагаю знищити усі мої біометричні дані: фото, електронний підпис, та відбитки пальців.
ДОДАТОК: оригінал id-паспорту серія _______ номер_______________.

З повагою ____________ Підпис ___________________ ПІБ

Дата ___________________

Заявление 2. Отказ от электронного внутреннего паспорта в виде id-карты и присвоенного при его получении идентификационного номера — УНЗР (2)

______________________________ районний

відділ Державної міграційної служби

У ________________________________ області

Адреса___________________________________

__________________________________________

Заявник: Суб’єкт довірчого права, громадянин України

____________________________________________

Адреса ____________________________________

____________________________________________

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________________ , _____________ року народження, цiэю заявою проявляю своє волевиявлення та відмовивляюсь від ідентифікаційного номеру у видi УНЗР (унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі), присвоєнного мені без мого відома, волі та згоди, при отриманні паспорту в формi id-карти, який є незмінним, та з точки зору наукових експертиз, по суті, являється новим міжнародним цифровим ім’ям об’єкту (людини) у всесвітній комп’ютерній мережі.
Згідно ст.32 Конституції України громадянам України гарантується право на відмову від обробки своїх персональних даних. А приєднання до будь-якого інформаційного реєстру тягне за собою надання такої згоди. Тому громадяни України, які не мають ідентифікаційних номерів, не дають згоду на обробку своїх персональних даних, та на входження до єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), мають право на альтернативну форму обліку.
Це право було підтверджене Рішенням Великої Палати Верховного суду України в зразковій справі №806/3265/17 від 19.09.2018, яким було визнано противоправними дії Міграційної служби України в відмові видачі паспорту-книжечки старого зразку, згідно з Положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ від 26.06.1992 №2503-ХІІ, та яке є остаточним і оскарженню не підлягає.
Тому я, як громадянин (-ка) України, відмовляюсь від присвоєного мені УНЗР та від id-паспорту (серія _______ , номер ____________), який повертаю в орган Державної міграційної служби України, який видав мені цей паспорт. Наполягаю на вилученні моїх персональних даних з ЄДДР. Дані номери наполягаю вважати не дійсними, з подальшим вилученням з усіх можливих реєстрів. Вимагаю видалити мої дані, як недостовірну інформацію про мене.

ЗАБОРОНЯЮ ______________________________ районному відділу Міграційної служби та її наступним правонабувачам накопичувати, зберігати, використовувати, розповсюджувати та передавати іншим особам мої персональні дані з моменту отримання цього листа і надалі. Вимагаю знищити усі мої біометричні дані: фото, електронний підпис, та відбитки пальців.

ДОДАТОК: оригінал id-паспорту серія _______ номер_______________.

З повагою ___________________ Підпис ________________________________ ПІБ

Дата _________________________

Заявление 3. Отказ от электронного заграничного паспорта и присвоенного при его получении номера — УНЗР

Отказ совершается в таком порядке. В районный или областной отдел Миграционной службы (где получали документ) подается два заявления по предлагаемому образцу вместе с оригиналом паспорта. Если будет проблема с возвратом самого паспорта, напомните, что согласно ст.13 закона 5492 — паспорт является собственностью государства, и потому оно обязано забрать назад свое, по нашему заявлению.

Подавать паспорт в канцелярию вместе с заявлением. На вашем экземпляре заявления должны проставить входящий номер, дату, подпись, ФИО и заверить печатью. Этот дубликат поданного заявления нужно сохранять как совершенное юридическое действие.

___________________________________ районний

відділ Державної міграційної служби
У ___________________________________ області
Адреса______________________________________

Заявник: Суб’єкт довірчого права, громадянин України ___________________________________________
Адреса _____________________________________

___________________________________________

ЗАЯВА

Я, _______________________________________________________________ , _______ року народження, в письмовій заяві проявив (-ла) своє волевиявлення та відмовився (-лась) від ідентифікаційного номеру, а також від будь-яких цифрових ідентифікаторів, в тому числі від присвоєних мені без мого відома, волі та згоди.
Ця вимога стосується УНЗР (унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі), присвоєного мені без моєї згоди при отриманні закордонного паспорту, який є незмінним, та з точки зору наукових експертиз, по суті, являється новим міжнародним цифровим ім’ям об’єкту (людини) у всесвітній комп’ютерній мережі.
Згідно ст.32 Конституції України громадянам України гарантується право на відмову від обробки своїх персональних даних. А приєднання до будь-якого інформаційного реєстру тягне за собою надання такої згоди. Тому громадяни України, які не мають ідентифікаційних номерів, не дають згоду на обробку своїх персональних даних, та на входження до єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), мають право на альтернативну форму обліку.
Це право було підтверджене Рішенням Великої Палати Верховного суду України в зразковій справі №806/3265/17 від 19.09.2018, яким було визнано противоправними дії Міграційної служби України в відмові видачі паспорту-книжечки старого зразку, згідно з Положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ від 26.06.1992 №2503-ХІІ, та яке є остаточним і оскарженню не підлягає.
Тому я, як громадянин (-ка) України, відмовляюсь від присвоєного мені УНЗР та від закордонного паспорту (серія _______ , номер ____________), який повертаю в орган Державної міграційної служби України, який видав мені цей паспорт. Наполягаю на вилученні моїх персональних даних з ЄДДР. Дані номери наполягаю вважати не дійсними, з подальшим вилученням з усіх можливих реєстрів. Вимагаю видалити мої дані, як недостовірну інформацію про мене.
ЗАБОРОНЯЮ _______________________ районному відділу Міграційної служби та її наступним правонабувачам накопичувати, зберігати, використовувати, розповсюджувати та передавати іншим особам мої персональні дані з моменту отримання цього листа і надалі. Вимагаю знищити усі мої біометричні дані: фото, електронний підпис, та відбитки пальців.
ДОДАТОК: оригінал закордонного паспорту серія ____ номер____________.

З повагою ___________ Підпис ______________________ ПІБ

Дата _________________

Заявление 4. Отказ от документа, содержащего безконтактный электронный носитель

Это заявление можно подавать, отказываясь как от внутреннего паспорта-карточки, заграничного, так и от электронного водительского удостоверения, и присвоенного во всех этих случаях идентификационного номера — УНЗР.

Отличие от предыдущих заявлений в том, что этим заявлением мы не только отказываемся от документов, содержащих безконтактный электронный носитель, но и сразу же просим выдать нам бумажный документ старого образца.

Кому_______________________________________
____________________________________________
Адреса_____________________________________
____________________________тел._____________

____________________________________________
____________________________________________
Адреса_____________________________________
___________________________тел._____________

ЗАЯВА
про вiдмову вiд документа, що мiстить безконтактний електроний носiй, та від присвоєнного ідентифікатора УНЗР

Я, ________________________________________________________ (ПІБ),
_______________________ (дата народження), керуючись нормами Конституції України, відмовляюсь від отриманного документу з безконтактним електроним носiєм __________________________________________________ (назва документу), а також прошу скасувати унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), присвоєний мені, при введенні інформації про мене до електроної бази даних.
Вiдповiдно до Конституції України: «Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії» (ст.8), «права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22), «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32).
Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові» (ст.28).
Закон України 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» передбачає внесення інформаціі про громадян в Єдиний державний демографічний реєстр, присвоєння громадянам унікального номера запису в реєстрі, видачу громадянам документів, що містять безконтактний електронний носій. Таким чином, даний Закон порушує ряд конституційних прав і свобод громадян та дає змогу санкціонувати електронне стеження та тотальний контроль в усіх сферах життя людини.
Право на альтернативну форму обліку без присвоєння цифрового ідентифікатора, та отримання паспорта у формі книжечки, згідно Закона про громадянство, підтверджене найвищим судовим органом Держави – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по зразковій справі №806/3265/17.
Враховуючи зазначене, відмовляюсь від ____________________________________ (назва документу), та прошу видати мені відповідний документ _______________________________________ (назва документу) старого паперового зразка, який не містить безконтактного електронного носія, та цифрового ідентифікатора особи (унікального номера).
Наполягаю на вилученні моїх персональних даних з ЄДДР. Усі присвоєні мені номери, без мого відома та згоди, наполягаю вважати не дійсними, з подальшим вилученням з усіх можливих реєстрів.
Вимагаю видалити мої дані, як недостовірну інформацію про мене.
Забороняю накопичувати, зберігати, використовувати, розповсюджувати та передавати іншим особам мої персональні дані з моменту отримання цього листа і надалі.
Вимагаю знищити усі мої біометричні дані: фото, електронний підпис, та відбитки пальців.

З повагою,

Підпис_______________ ПІБ____________________________

____._________________.20___ р.