Метки

Громадянину України
Володимиру Олександровичу Зеленському,
який обраний і виконує конституційні
обов’язки Президента України
вул. Банкова, буд. 11, м. Київ, 01220

Копія: До громадян України,
які обрані і виконують конституційні
обов’язки народних
депутатів України
вул. Грушевського, буд. 5, м. Київ, 01008

Звернення

Відповiдно до Конституції України «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (ст.3); «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» (ст.8); «Права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними» (ст.21), «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України» (ст.64).
«Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (ст.53).
Згідно ст.3, ч.2 Закону України «Про освіту»: «В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, …стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань…»
Таким чином, відмова у прийнятті або відсторонення наших дітей від відвідування навчальних закладів через відсутність щеплень є порушенням конституційних прав наших дітей.
Згідно ст.43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», щодо пацієнта, який не досяг 15-річного віку, медичне втручання здійснюється за згодою його законних представників,
та згідно ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» — Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою… Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку…, щеплення проводяться за згодою їх батьків.
Ми згоду на щеплення наших дітей не даємо, так як, на теперішній час існує безліч доказів того, що вакцинація здатна викликати серйозні та стійкі порушення здоров’я (про це повідомляють в інструкціях самі виробники вакцин). При цьому в нашій країні відсутня практика обліку ускладнень, спричинених вакцинацією, а щодо компенсації шкоди, завданої здоров’ю внаслідок неї, немає навіть мови. Крім того, вакцинація не дає гарантії того, що людина не захворіє на ту саму хворобу, від якої вона була раніше щеплена (нинішній спалах кору є тому прямим підтвердженням, так як серед хворих дуже багато щеплених). Співвідношення користі та шкоди щеплень з огляду на їх ефективність та безпеку є спірним питанням навіть для вчених-медиків зі світовим ім’ям, наприклад лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2008 року, вірусолог, професор Люк Монтаньє виступає проти масового проведення щеплень дітям.
Причиною відмови від вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р.Пірке) також є: наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках — декількох відразу) токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу (за результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, раку), а також через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.
Наша відмова є обміркованим та зваженим рішенням, прийнятим на підставі детального і всебічного вивчення питань, пов’язаних з вакцинацією, особистого досвіду і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст.42: Ризиковані методи … профілактики … визнаються допустимими, якщо вони … застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.
З огляду на вищевикладене багато українців приймають рішення відмовитися від усіх або частини щеплень своїм дітям (нерідко це відбувається вже після того, як вони зіткнулися з серйозними, часом незворотними наслідками для здоров’я своїх дітей внаслідок вакцинації), таким чином батьки захищають життя і здоров’я своїх дітей. Право на це рішення підкріплене Конституцією і законами України, а також міжнародними правовими актами, підписаними Україною.
Однак дедалі частіше нещеплені або частково щеплені діти виявляються жертвами дискримінації, здорових — без жодних ознак захворювання — дітей не допускають в дитячі колективи (сади, школи). Це є грубим порушенням їх права на освіту, закріпленого Конституцією і законами України.
Така ситуація стала можливою через те, що в національному законодавстві існує правова колізія. Спираючись на ст.15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», неосвічені посадовці намагаються чинити протиправні дії, забороняючи відвідувати дитячі садки та школи дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем.
Просимо Вашого особистого втручання, пане Президенте, як гаранта Конституції, щоб унеможливити дискримінацію нещеплених дітей у нашій правовій державі.
Просимо захистити право дітей на освіту та сприяти змінам у законодавстві, які зроблять неможливою дискримінацію дітей за станом здоров’я, а саме: скасувати положення ст.15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо заборони нещепленим дітям відвідувати дитячі заклади.

Дата ________________________

_____________________________ / Підпис   __________________________________ / ПІБ