Метки

, ,

1. ЗАЯВА до банку проти користування карточкою.
2. ЗАЯВА до банку проти надання згоди на обробку персональних даних в договорі на обслуговування.
3.  ЗАЯВА до банку про відклик підпису про надання згоди на обробку персональних даних.

1.  ЗАЯВА до банку проти користування карточкою

_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Тел. ______________________

Заява

Я, ______________________________________________________________________,
керуючись чинним законодавством України, стосовно вимоги отриманя та користування банківською карткою, заявляю наступне:
Тверда клієнтоорієнтована політика Вашого Банку означає, що вибір завжди залишається за клієнтом.
Пропозиція клієнту будь-яких нових банківських послуг і форм обслуговування (банківська пластикова карта, «електронний підпис» і т. п.) є лише пропозицією.
Грошові кошти повинні видаватись на першу вимогу вкладника без будь-яких перешкод, при цьому співробітники можуть тільки пропонувати скористатись певним способом здійснення операції, в жодному разі не нав’язуючи цей спосіб, тим більше не мають права відмовляти у видачі грошових коштів.
Прошу Вас рекомендувати співробітникам Вашого Банку дотримуватись чинного законодавства з метою уникнення необхідності дисциплінарних заходів при виявленні випадків, коли співробітники Банку надмірно наполегливо пропонують клієнтам нові послуги.

Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р.
З повагою,

Підпис___________________   ПІБ __________________________________

Дата ___________________

2. Заява до банку проти надання згоди на обробку персональних даних в договорі на обслуговування

Кому:_______________________________
_____________________________________
_____________________________________
від__________________________________
_____________________________________
_____________________________________
тел._________________________________

Заява

Я, _____________________________________________________________________,
керуючись чинним законодавством України, користуючись правами суб’єкта персональних даних, визначеними ЗУ «Про захист персональних даних», стосовно пункту Договору____________________ від ___________________ щодо надання мною згоди на обробку персональних даних, заявляю наступне:
Тверда клієнтоорієнтована політика Вашого Банку означає повагу до клієнта.
Пропозиція клієнту стандартного тексту Договору є лише пропозицією.
Цивільний Кодекс України передбачає рівноправну участь сторін в обговоренні договорів.
Згода на обробку персональних даних не є істотною умовою виконання зобов’язань сторін.
Згідно ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» термін «згода» означає «добровільне волевиявлення».
П.15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», наданих Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».
Підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними особами як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди.
З метою виконання Банком своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена. Для цього достатньо персональних даних, наданих мною.
Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Право на альтернативну форму обліку без присвоєння цифрового ідентифікатора, та без згоди на обробку персональних даних, підтверджене на найвищому судовому рівні – Великою Палатою Верховного Суду України – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по зразковій справі №806/3265/17.

Наголошую, що я не відмовляюсь від користування послугами Вашого Банку, проте в Договорі на обслуговування не можу надати згоди на обробку персональних даних, яка не є істотною умовою виконання зобов’язань сторін.
Факт користування мною послугами Банку ні в якому разі не є згодою на обробку персональних даних, яка згідно із законодавством України може здійснюватись без такої згоди.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р.

З повагою,

Підпис____________________    ПІБ __________________________________

Дата _______________

3. Заява до банку про відклик підпису про надання згоди на обробку персональних даних

Кому:____________________________
_________________________________
_________________________________

від______________________________
__________________________________
__________________________________
тел.______________________________

Заява

Я, _______________________________________________________________________,
керуючись чинним законодавством України, стосовно пункту ____ Договору ________, підписаного мною __________ , щодо надання мною згоди на обробку персональних даних, заявляю наступне:
Тверда клієнтоорієнтована політика Вашого Банку означає повагу до клієнта.
Пропозиція клієнту стандартного тексту Договору є лише пропозицією.
Цивільний Кодекс України передбачає рівноправну участь сторін в обговоренні договорів.
Згідно ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» термін «згода» означає «добровільне волевиявлення».
П.15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», наданих Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».

Підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними особами як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди.

З метою виконання Банком своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена. Для цього достатньо персональних даних, наданих мною в цій заяві та Договорі №___________ від __________201___р.
Користуючись правом суб’єкта персональних даних на відкликання своєї згоди на обробку персональних даних, наданим Законом України «Про захист персональних даних», з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини В.Лутковської, відкликаю свій підпис в частині надання мною згоди на обробку персональних даних.
Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю, непоінформовану згоду із пунктом ___ Договору № ____________ від __________ відкликаю.

Наголошую, що я не відмовляюсь від користування послугами Вашого Банку, залишаю в силі підписаний мною договір № ______________ від _____________ за вийнятком п.____ стосовно згоди на обробку персональних даних, який не є істотною умовою виконання зобов’язань сторін.
Факт користування мною послугами Банку ні в якому разі не є згодою на обробку персональних даних, яка згідно із законодавством України може здійснюватись без такої згоди.

Також довожу до Вашого відома, що право на альтернативну форму обліку без присвоєння цифрового ідентифікатора, та без згоди на обробку персональних даних, підтверджене на найвищому судовому рівні – Великою Палатою Верховного Суду України – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по зразковій справі №806/3265/17.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р.

З повагою,

Підпис______________________  ПІБ ___________________________________

Дата __________________