Метки

,

Заява директору школи/дитсадику щодо забезпечення прав на освіту нещепленої дитини

Директору школи/дитячого садочку № ______
м.____________________________________________
______________________________________________
ПІП директора
______________________________________________
ПІП заявника
______________________________________________
_________________________Адреса проживання
батька/матері учня/учениці ___ класу/групи
в інтересах: _________________________________
__________________________________ПІП дитини

ЗАЯВА
щодо недопущення порушення конституційних прав
моєї дитини

Шановний/на пан/і директор, на повідомлення, отримане мною ___ _______ 201__ року від імені «Адміністрації школи» щодо можливого недопуску дітей, які не отримали всіх профілактичних щеплень згідно Календаря вакцинації до даного навчального закладу, повідомляю наступне:

  • Стаття 53 Конституції України, яка має найвищий пріоритет над законодавчими актами, гарантує право на освіту для кожного громадянина. Згідно з названою статтею повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
  • Відповідно до офіційного тлумачення статті 53 Конституції України Конституційним Судом України у рішенні № 5-рп/2004 від 04.03.2004, Суд зазначив: «Розглядаючи порушені у конституційному  поданні  питання, Конституційний  Суд  України  вважає,  що  при  тлумаченні терміну «доступність» стосовно освіти в державних і комунальних навчальних закладах   слід   виходити   із   граматичного   визначення  слова «доступність» як «доступ  для  всіх   отримати,   користуватись, придбати  щось». При  цьому необхідно   зазначити,   що  доступність  дошкільної  і  загальної середньої освіти є  гарантією  права  кожного  на  здобуття  такої освіти, якому кореспондує обов’язок держави забезпечити реалізацію цього права. 

Таким чином,  виходячи із змісту поняття  «доступність»,  яке вживається у  положеннях  Основного Закону України відповідних законах про освіту,  інших нормативно-правових  актах, Конституційний  Суд  України  вважає,  що  доступність  освіти  за конституційно-правовим смислом необхідно розуміти так,  що  нікому не може бути відмовлено у праві на освіту,  і держава має створити можливості реалізувати це право».

3) Відповідно статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту»гарантує здобуття повної загальної середньої освіти всім громадянам України, причому незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Окремо, хочу наголосити вашу увагу на тому, що посилання у вашому повідомленні та спільному листі МОЗ та МОН на пункт Статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»: «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється» є не коректним та неправильним, оскільки згідно Закону України «Про освіту» середня школа — це не «дитячий заклад», а «заклад освіти».

Також, вам варто знати, що стаття 12 того ж Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначає законне право батьків на відмову від профілактичних щеплень їхнім дітям.

Окремо наголошую вашу увагу на тому, що, інформація про наявність або відсутність певних профілактичних щеплень у дитини як така відноситься до конфіденційної інформації про стан здоров’я і охороняється Статтею 391 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», яка визначає, що пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта. А Стаття 145 Кримінального Кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне розголошення посадовою особою інформації про стан здоров’я людини.

І найголовніше! Звертаю Вашу увагу на те, що Спільний Лист Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України № 1/9-537 05.2-11/235301 від 06 вересня 2018 року, як і Лист міського/районного управління освіти, який на нього посилається, та інші листи Міністерств та відомств, не є наказом. Тому у випадку видання уповноваженою особою закладу освіти наказу чи вжиття заходів, які розголошують інформацію про стан здоров’я дитини (зокрема про її щеплення), порушують право дитини на освіту або суперечать іншим чинним нормативним актам, буде сприйматися нами, як вчинення злочину та підставою для звернення до органів поліції щодо початку відповідного кримінального провадження!

З огляду на викладене вище, вимагаю від вас:

1 —  не порушувати законних прав моєї дитини на здобуття освіти;

2 – жодними чином не вчиняти дій щодо недоступу моєї дитини до закладу освіти;

3 – не вимагати та не розголошувати жодну медичну інформацію щодо стану здоров’я моєї дитини.

З повагою,  _____________________     

/_________________________________/ ___ _________ 201__ р.

 

P.S.

Даний лист в двох примірниках роздрукуйте та підпишіть. Зареєструйте його в канцелярії освітнього закладу – на вашому примірнику, мають поставити вхідний номер.

У разі відмови в реєстрації даної заяви, надішліть її цінним листом з описом на офіційну адресу освітнього закладу.

Источник: http://advocatsergiygula.com/news/zajava_direktoru_shkoli_ditsadiku_shhodo_zabezpechennja_prav_na_osvitu_neshheplenoji_ditini/2018-10-26-432