Метки

,

1. ЗАЯВА про обробку персональних даних без додаткової згоди (коротка)

Вопрос: Постоянно пользуюсь услугами новой почты, и меня смущает их требование подписывать каждый раз согласие на обработку персональных данных. Я согласия не даю, пишу об этом прям в их тексте: не даю. Есть какое-то заявление, которым можно было бы доказать им не правомерность их действий в этом случае?

Ответ:  Можно воспользоваться любым из заявлений на эту тему, в которых подчеркивается фундаментальный принцип добровольности такого согласия, гарантированный 32 статьей Конституции и другими, многочисленными нормами, как отечественного, так и международного, ратифицированного Украиной, законодательства. См.https://nasledie77.wordpress.com/2019/09/02/брошюра-с-заявлениями-раздел-iv-соглас/#more-18176

Предоставленное ниже заявление составлено по сокращенной форме, его можно предоставлять там, где Вы часто пользуетесь услугами, и где Вас постоянно заставляют подписывать згоду, которую Вы отказываетесь давать, как в нашем примере, пользуясь услугами новой почты. Один раз, через это заявление, можно объяснить, что Вашего дополнительного согласия на их законные действия с Вашими персональными данными, согласно законодательства, не требуется.

Разрешение на обработку персональных данных, предоставленное владельцу персональных данных в соответствии с законом исключительно для осуществления его полномочий, является самостоятельным основанием для обработки персональных данных и не нуждается в получении отдельного формального согласия от субъекта персональных данных на осуществление такой обработки. Это подтверждает и судебная практика, и Уполномоченный по правам человека при ВРУ своими письмами, и о чём пора уже знать и всем тем, кто без конца требует у нас эти згоды!

Керівнику  _________________________________

_____________________________________________

Адреса _____________________________________

____________________________тел. _____________

Від _________________________________________
Адреса _____________________________________
___________________________тел. ______________

ЗАЯВА
про обробку персональних даних без додаткової згоди 

Я, _____________________________________________________________,
керуючись Нормою прямої дії, ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю», та чинним законодавством України, користуючись правами суб’єкта персональних даних, визначеними Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 1.06.2010, а також прописами:

ст. 32 Конституції України: «Не допускається збір, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди, крім випадків, визначених Законом лише в інтересах національної безпеки, економічних благ та прав людини»;
абз.5 п.2 ст.8 Закону України №2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних даних»«Особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом»;
з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,
підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди суб’єкта – на підставі загального дозволу «володільцю» — згідно cт. 6; ч.1 ст. 10; ч.2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних.

Уповноважений ВРУ з прав людини листом № 2/8-А 29405517-1/04-131 від 27.07.2017 однозначно підкреслює:
«Згода суб’єкта персональних даних є лише однією з підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частин першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки».
З метою виконання Вашою організацією своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена. 
Неправомірність вимоги згоди на обробку персональних даних підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Суд вважає, що отримання від суб’єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов’язковим, оскільки дозвіл на обробку персональних даних надано законом державним установам виключно для здійснення своїх повноважень. Суд встановив, що будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватися за згодою суб’єкта персональних даних.
Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.
Логічність такої практики ясно прослідковується в процесі оподаткування громадян. Фіскальна служба, рівно як і Пенсійний фонд, діє на основі дозволу і не вимагає ніякої згоди. Ту ж практику прослідковуємо і в діяльності Українського Центру оцінювання якості освіти, який не вимагає згоди на обробку персональних даних, маючи відповідний дозвіл.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

З повагою,

Підпис ________________  ПІБ ___________________________

Дата __________________

Реклама