Метки

Роз’яснення керівникам закладів освіти, щодо неправомірності недопуску дитини до навчання без щеплень

Керівникам закладів освіти
______________________________міської ради
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ЗВЕРНЕННЯ

Шановний керівнику!
Звертаються до вас батьки, які зазнали цькування з боку працівників закладів освіти у зв’язку з реалізацією їхнього права на вибір методів профілактики інфекційних хвороб. Наших здорових, а тому безпечних для оточення дітей намагаються ізолювати від дитячих колективів, тим самим порушуючи право дітей на освіту. Нагадаємо, що законом “Про освіту”, яким у першу чергу мають керуватись заклади освіти, передбачено рівні умови доступу до освіти незалежно від стану здоров’я (ч.2 ст.3 ЗУ “Про освіту”) та свободу у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти (ч.1 ст.6 ЗУ “Про освіту”).

У відповідності до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, а також бути примушений давати згоду на обробку персональних даних. Ст.7 Закону України “Про захист персональних даних” встановлює заборону обробки даних, що стосуються здоров’я, такі дані можуть оброблятися тільки медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я чи фізичною особою — підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Інформація про стан здоров’я, отримані або не отримані ліки та лікарські процедури захищається лікарською таємницею (ст.40 ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).
Відповідно до ст.286 Цивільного кодексу України “Право на таємницю про стан здоров’я” деталізовану інформацію про стан здоров’я (діагноз, метод лікування, профілактичні методи захисту здоров’я) не мають права вимагати за місцем роботи чи навчання.

Відповідно до ст. 39-1 ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров’я” пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я.

Порушення лікарської таємниці є зловживанням права на інформацію, що тягне цивільно-правову відповідальність.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відсутній порядок заборони відвідування дитиною закладу освіти у зв’язку з відсутністю профілактичних щеплень, отже будь-які дії з боку працівників закладу освіти, які мають метою відсторонення дитини від денної форми навчання проти волі батьків та дитини, у тому числі вимога надати інформацію про проведені щеплення, є неправомірними.

Пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти передбачено подання форми №086-1/о.

Пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 з редакцією від 14.08.2015 р. передбачено подання медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад та довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

Пунктом 14 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №433, передбачено прийом вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених навчальних закладах.

Немає жодного нормативного документу, який зобов’язує батьків подавати до закладу освіти інформацію про зроблені дитині щеплення.

Отже, ми вважаємо, що збір закладами освіти інформації про щеплення здобувачів освіти є таким, що порушує право громадян на захист персональних даних (ст.7 ЗУ «Про захист персональних даних»), порушує право на медичну таємницю (ч.ч. 2, 5 ст.39, ст.ст.39-1, 40, ч.1 ст.43 ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров’я”), а також ми вважаємо, що збір департаментом освіти інформації про щеплення здобувачів освіти виходить за межі повноважень департаменту освіти.

Також повідомляємо, що немає жодного наукового дослідження, яке вказує на те, що відсутність щеплення робить людину небезпечною для оточення. За повідомленням спеціалістів МОЗ вакцина не гарантує абсолютного захисту від хвороби, отже будь-яка людина, незалежно від наявності/відсутності щеплень, може стати небезпечної для оточення при умові захворювання. Будь-які обмеження прав здорової особи на підставі обробки персональних медичних даних неприпустимі та є прямим порушенням чинного законодавства.

Спираючись на вищевикладене, звертаємось до Вас з наполегливим проханням пам’ятати про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб за перевищення посадових повноважень та утримуватись від порушення права здобувачів освіти на рівні умови доступу до освіти незалежно від стану здоров’я, вільний вибір форми освіти, захист персональних даних, та права на медичну таємницю, а також всі важливі питання вирішувати виключно з їхніми законними представниками, аби запобігти психологічному травмуванню здобувачів освіти.

Натомість просимо підвищити пильність: відповідно до ст.15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” вести постійне спостереження за станом здоров’я всіх без виключення дітей та закликати до цього й батьків, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу вживати заходів для його ізоляції від здорових дітей, аби спільно протистояти поширенню інфекційних хвороб у дитячих колективах.

Підписи:                                      ПІБ

1._______________________      ___________________________________________

2._______________________      ___________________________________________

3._______________________      __________________________________________

Дата ___________________

 

Материал подготовлен с использованием информции:

https://m.facebook.com/groups/758830664225592?view=permalink&id=2248166635291980