Метки

,

1.Заборона на обробку медичних даних дитини, (крім тих, подачі яких вимагать нормативні документи), та вилучення з закладів карти щеплень.
2.Заява про вчинене кримінальне правопорушення (публічне розголошення медичної таємниці, списки по щепленню дітей)

1.Запрещение на обработку медицинских данных ребенка, (кроме тех, подачи каторых тоебуют нормативные документы), и изъятие из заведений карты прививок

Директору ______________________________

_________________________(заклад освіти)
___________________________________ (ПІБ)
_________________________________________

_____________________(ПІБ громадянина),
матері/батька учня/вихованця
___________________________ (ПІБ дитини),
_______________________________ (адреса),
E-mail: _______________ ,тел.: _____________

Звернення

Шановний/на ________________________________________________________ !
У відповідності до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Ст. 7 Закону України “Про захист персональних даних” встановлює заборону обробки даних, що стосуються здоров’я, такі дані можуть оброблятися тільки медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я чи фізичною особою — підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Інформація про стан здоров’я, отримані або не отримані ліки та лікарські процедури захищається лікарською таємницею (ст. 40 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).
Відповідно до ст. 286 Цивільного кодексу України “Право на таємницю про стан здоров’я” деталізовану інформацію про стан здоров’я (діагноз, метод лікування, профілактичні методи захисту здоров’я) не мають права вимагати за місцем роботи чи навчання. Право на медичну таємницю закріплене Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” (ч. ч. 2, 5 ст. 39, ст. ст. 39-1, 40, ч. 1 ст. 43). Окремі аспекти визначені у Сімейному кодексі України (ст. 30), Цивільному кодексі України (ч. ч. 2, 4 ст. 285, ст. 286), Кримінальному кодексі України (ст. ст. 132, 145), Законі України «Про інформацію» (ч. 2 ст. 21). Порушення лікарської таємниці є зловживанням права на інформацію, що тягне цивільно-правову відповідальність.
Нормативно-правовими актами України передбачено, що батьки зобов’язані подавати до закладу загальної середньої освіти документи, у яких міститься загальний висновок про стан здоров’я дитини (форма 086-1/о на момент зарахування до закладу освіти та медична довідка на момент відновлення освітнього процесу після перенесеної хвороби, які мають зберігатись в особовій справі дитини). Подача інших документів медичного характеру можлива лише за згодою/бажанням батьків.
Загрозу суспільству може представляти лише хвора особа у період, коли вона є джерелом розповсюдження збудника хвороби. Факт захворювання, встановлення діагнозу та періоду небезпечності визначається кваліфікованими медичними працівниками за результатами обстежень та лабораторних аналізів і підтверджується відповідним документом.
Будь-які обмеження прав здорової особи на підставі обробки персональних медичних даних неприпустимі та є прямим порушенням чинного законодавства.
За незаконну обробку конфіденційних персональних даних передбачено відповідальність ст. 182 Кримінального кодексу України. В разі встановлення фактів правопорушень — вони будуть оскаржені в судовому порядку.
Вимагаю видати мені всі, отримані до сьогоднішнього дня, конфіденційні дані медичного характеру (крім форми 086-1/о, медичних довідок та письмових пояснень батьків щодо відсутності на навчальних заняттях) мого/єї/їх сина/доньки/дітей, ___________________________________ , _____ р.н., та надалі категорично забороняю обробляти (отримувати, зберігати, аналізувати, враховувати в роботі, передавати третім особам тощо) персональні дані медичного характеру моєї дитини.
Прошу надати відповідь у термін, передбачений законодавством (протягом 10 календарних днів), а саме: повідомити дату, час і місце, узгодивши телефоном, коли і де я можу отримати документи.
У разі відмови мною буде направлено звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення права на медичну таємницю.
___._________________.201__ р.

З повагою — ________________ (підпис) _________________________ ПІБ

*Якщо звернення пишеться до садочку, у дужках замість “крім форми 086-1/о, медичних довідок та письмових пояснень батьків щодо відсутності на навчальних заняттях” вставити “крім медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідок про епідеміологічне оточення”.

Якщо звернення пишеться до позашкільного закладу, у дужках замість “крім форми 086-1/о, медичних довідок та письмових пояснень батьків щодо відсутності на навчальних заняттях” вставити “крім довідки медичного закладу про відсутність протипоказань для занять у закладі”.

2. Заявление о совершенном криминальном правонарушении (списки прививки)

________________________ відділ ГУНП
в ___________________________ області
___________________________________
ПІБ (заявник)
Який проживає:____________________
____________________________________
в інтересах неповнолітньої дитини
____________________________________
Тел.:________________________________
ПІБ _________________________________
Який проживає: ____________________
_____________________________________

Заява про вчинене кримінальне правопорушення
(в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України)

Я, ___________________________________________________________, є батьком (мати) _______________________________________________, 20__ р.н., що підтверджено свідоцтвом про народження №______________. Згідно статті 154 Сімейного кодексу України, батьки мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини як їх законні представники без спеціальних на те повноважень.
__________(дата) я відкрив інтернет-чат у месенджері Вайбер, присвячений класу, в якому вчиться моя дитина (посилання).
______________ (Дата) вчителем ____________________________________ ПІБ були викладені персональні дані дітей, що навчаються в різних класах цієї школи, а саме ПІБ дитини та інформація про відсутність у них щеплень., у тому числі, була надана інформація щодо моєї дитини.
Згідно ст. 1 Закону України “Про захист персональних даних”, персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Інформація, що міститься в таблиці, належить до персональних даних. Згоди на їх розголошення, внаслідок якого вони стануть відомими необмеженому колу осіб, я не надавала.
Згідно ст.ст. 39-1, 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.
Дані про наявність або відсутність профілактичних щеплень (тобто про наявність або відсутність специфічного імунітети проти певної інфекційної хвороби, а також про можливі медичні протипоказання) є інформацію про стан здоров’я моєї неповнорічної дитини і складають охоронювану законом інформацію — лікарську таємницю. Дозволу на публічне розголошення цієї інформації я не надава___.
Єдиною метою навмисного розголошення персональної інформації і інформації, що складає лікарську таємницю моєї дитини та інших дітей, є провокування булінгу, актів хуліганства, насильства, педофілії, нанесення тілесних ушкоджень та інших протиправних дій стосовно дітей, в тому числі моєї неповнолітньої дитини, з боку третіх осіб. Таким чином, вказані дії були вчинені з прямим умислом на настання тяжких наслідків.
Згідно ст. 24 Закону України “Про захист персональних даних”, володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних. Згідно ст. 28 вказаного Закону, порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Володільцем, розпорядником персональних даних, що були розголошені, є школа №________ м. ___________________________________ . Керівником установи є _____________________________________________________ ПІБ директора.

Такі протиправні дії містять ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 182, ст.ст. 15, 145 Кримінального кодексу України.

ВИМАГАЮ:
1. Відповідно до положень ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України внести відомості, які містяться у моїй заяві, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;
2. залучити мене як потерпілого(-у) у даній справі;
3. через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
4. Відповідно до повноважень, встановлених п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України “Про національну поліцію”, припинити виявлені кримінальні правопорушення.
Додатки:
1. Інформація з інтернет-сторінки http://www.srvo.od.ua/school/s17/about/batkam (скріншот)
2. Свідоцтво про народження ____ПІБ____________________________
3. Копія паспорту заявника.

Дата________________

Підпис ________________ ПІБ ___________________________________