Метки

,

1. ЗАЯВА до школи про допуск до екзаменів (ЗНО) без номера, паспорту-картки, по свідоцтву про народження

2. ЗАЯВА до школи про допуск до екзаменів (ЗНО) без номера, паспорту-картки, по свідоцтву про народження, коли вже подали до суду щодо отримання таке то вони паспорту

3. ЛИСТ від директора школи до регіонального центру якості освіти щодо реєстрації дитини на основну сесію ЗНО і ведення обліку щодо неї за свідоцтвом про народження

4. ЗАЯВА про видачу Сертифіката для участі у ЗНО без штрих-коду, по паспорту

5.ЗАЯВА про видачу Сертифіката для участі у ЗНО без штрих-коду, за свідоцтвом про народження

1.ЗАЯВА до школи про допуск до екзаменів (ЗНО) без номера, паспорту-картки, по свідоцтву про народження

Директору__________________________________
____________________________________________
Учня ________________________________________
_____________________________________________

ЗАЯВА

Я, учень ________________________________________________________, стосовно вимоги від мене отримання номеру та паспорта-картки з погрозою не допустити до екзаменів, наголошую, що згідно з Конституцією України право на освіту є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від наявності чи відсутності номеру, або паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути приведені у відповідність до нього.
Згідно Cт.19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Зважаючи на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути відмовлено в праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права,
прошу зареєструвати мене на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання у 20___ році та вести облік щодо мене за свідоцтвом про народження, до оформлення паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки, що передбачено Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою Верховної ради України від 26 червня 1992р. 2503-XII.

З повагою,

Підпис__________________________ ПІБ ____________________________

______________________
Дата

Заява 2

Якщо Ви та Ваша 16-річна дитина подали до суду для вирішення питання про отримання  Вашою дитиною паспорту-книжечки без засобів реєстру, то заяву до школи слід подавати таку:

Директору___________________________________
______________________________________________
Учня _________________________________________
______________________________________________

ЗАЯВА

Я, ______________________________________________________________________________,
учень _____ класу, інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене паспорта громадянина України.
На даний момент я очікую вирішення питання стосовно надання мені можливості отримати паспорт у формі книжечки згідно з п.п. 2, 3 чинного Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ від 26.06.1992 р. №2503 (із змінами) та п. 3 Постанови КМУ від 25.03.2015 р. №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України».
Я надам копію свого паспорту як тільки його отримаю.
Згідно чинного законодавства, до досягнення мною повноліття для посвідчення своєї особи я маю право користуватись свідоцтвом про народження. Відповідно, листом Міністерства освіти і науки України від 10.11.16 №2/3-13-2391-16 надано офіційне роз’яснення про законність використання свідоцтва про народження, як документу, що посвідчує особу при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та організаціями освіти.
Також, стосовно вимоги від мене отримання паспорта-картки з погрозою не допустити до екзаменів, наголошую, що згідно з Конституцією України право на освіту є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від наявності чи відсутності паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути приведені у відповідність до нього.
Згідно Cт.19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Зважаючи на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути відмовлено в праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права, прошу зареєструвати мене на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання у 20___ році та вести облік щодо мене за свідоцтвом про народження (до оформлення паспорту громадянина України у формі паспортної книжечки).

Підпис______________________  ПІБ ____________________________

________________________
Дата

3. Лист від директора школи до регіонального центру якості освіти щодо реєстрації дитини на основну сесію ЗНО і ведення обліку щодо неї за свідоцтвом про народження

Директору_______________________________________
Регіонального центру оцінювання якості освіти
__________________________________________________

Шановна __________________________________________________________________________

Звертаюсь до Вас з приводу того, що «____»___________20____р. учениця ______ класу середньої школи _________________ м.__________________________________ П.І.Б.____________________________________________ та ії батьки (законні представники) подали заяву (додаток 1) до адміністрації школу, повідомивши, що до законодавчого врегулювання питання підтвердження достовірності інформації про себе власником документа в якості документа, що посвідчує особу, ця неповнолітня дитина буде використовувати свідоцтво про народження (до оформлення паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки, що передбачено Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою Верховної ради України від 26 червня 1992р. 2503-XII). Учениця не має наміру оформляти будь-які документи у формі картки, у тому числі й паспорт у формі картки, та просить здійснювати облік щодо неї в учбовому закладі за свідоцтвом про народження (до оформлення паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки).
Учениця зверталась з заявою до ____________________ РВ у м._____________ ГУ ДМС України у _________________________ області, проте не змогла отримати паспорт громадянина України через обставини, що не залежали від її дій і волі.
Зважаючи на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права,
Прошу:
Зареєструвати ______________________________________П.І.Б. на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання у 20___ році та вести облік щодо неї у ____________________________ регіональному центрі оцінювання якості освіти за свідоцтвом про народження (до оформлення паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки).

«_____»________________20___р.

Директор ______________________________________ П.І.Б.

4. ЗАЯВА про видачу Сертифіката для участі у ЗНО без коду, по паспорту

Директору
Українського центру оцінювання
якості освіти
КАРАНДІЮ В.А

учня 11-____ класу
школи № ____ м.___________________

____________________________________
Прож.

тел. ________________________

З А Я В А

Я, _________________________________________________________________, учень 11-_____ кл. ______ школи № ____ м. _______________________________, паспорт __________________ виданий «_____» ___________ 20____ р., прож. м.______________________________, вул. ___________________________ б. ___, кв. ___, інд. ____________, здійснив формування моєї реєстраційної картки
№ _____________________ без штрих-коду.
Прошу видати на моє ім’я Сертифікат підтвердження факту реєстрації для участі у ЗНО-20____також без штрих-коду.
Прошу Вас також оформити мені інформаційну картку до сертифікату та інші документи стосовно оцінки якості освіти без такого штрих-кодування.
З повагою,

Підпис______________________  ПІБ__________________________________

_____._____________.20____ р.

5.ЗАЯВА про видачу Сертифіката для участі у ЗНО без штрих-коду, за свідоцтвом про народження, коли ще не встигли одержати паспорт

Директору
Українського центру оцінювання
якості освіти
КАРАНДІЮ В.А

учня 11-____ класу
школи № ____ м.___________________

____________________________________
Прож.

тел. ________________________

З А Я В А

Я, _________________________________________________________________, учень 11-_____ кл. ______ школи № ____ м. ____________________________,  свідоцтво про народження _______________ видане «_____» ___________ 20____ р., прож. м.______________________________, вул. ________________________ б. ___, кв. ___, інд. ____________, здійснив формування моєї реєстраційної картки
№ _____________________ без штрих-коду.
Прошу видати на моє ім’я Сертифікат підтвердження факту реєстрації для участі у ЗНО-20____також без штрих-коду.
Прошу Вас також оформити мені інформаційну картку до сертифікату та інші документи стосовно оцінки якості освіти без такого штрих-кодування.
З повагою,

Підпис______________________  ПІБ__________________________________

_____._____________.20____ р.

 

 

 

15.09.2019

Обновление 19.02.2020