Метки

Його Блаженству,
митрополиту Київському
і всієї України Онуфрію

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 15, корп. 49

Православних християн УПЦ

___________________________єпархії

З В Е Р Н Е Н Н Я

Ваше Блаженство!
Ми, вірні чада Української Православної Церкви, глибоко стурбовані та вкрай занепокоєні розбудовою в нашій країні програми Президента «Україна в смартфоні», в рамках якої здійснюється втілення в життя таких програм, як «еПенсія», «еПрописка», комплексна послуга «еМалятко» (електроне Малятко), коли дитині вже з народження присвоюють цифровий ідентифікатор особистості у вигляді УНЗР, та вводять всю інформацію про неї до Єдиного державного реєстру (ЄДДР), з позбавленням конституційних прав на недоторканість особистого життя, права на ім’я, права на медичну таємницю, та ін. Подається це все владою, як зручності для батьків, коли не треба стояти в чергах до чиновників, та оформляти різні папери. Та насправді від батьків дитини приховується, що їхня згода за дитину на обробку персональних даних, яку обов’язково беруть при включенні інформації до електроного реєстру, з одного боку, є порушенням 32 статті Конституцїї, в якій йдеться про добровільне надання такої згоди, тобто виключаючи примус, з другого боку — відкриває не обмежені можливості транснаціональним компаніям, які і стоять фактично за цим збиранням інформації, та примумовою згодою на обробку, знищення, трансформацію, та інші дії з персональными даними своєї дитини, у тім числі передачу їх за кордон, третім особам.
Наше громадянське право не давати згоду на обробку своїх персональних даних захищене, насамперед, Конституцією України (ст.32), Міжнародною Конвенцією «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Законом України «Про захист персональних даних» — п.3 ч.1 ст.6, Рішенням Конституційного суду України (№ 2-рп/2012 від 20.01.2012 року, справа № 1 -9/2012): «Збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого управління, є втручанням і її особисте та сімейне життя». Рішення Конституційного суду України є обов’язковим до виконання на всій території України, остаточним і оскарженню не підлягає.
Питання присвоєння всім людям персональних реєстраційних номерів, та примушення їх до згоди на обробку персональних даних, — було вже не раз предметом детального обговорення на засіданнях Священного Синоду УПЦ.
Так, у Посланні Священного Синоду Української Православної Церкви від 29 грудня 2003 року, зокрема, йдеться: «Проблема прав і свобод… не може бути лише приватною справою віруючих. Нинішній процес кодификації цивільного населення безпосередньо торкається політичної і господарської діяльності громадян. Він впроваджується у формах, що мають типологічний збіг з обмеженнями апокаліптичних часів. При цьому одночасно ігноруються і блокуються реальні альтернативні способи здійснення функцій державного регулювання і контролю в області суспільного господарства і політичної діяльності, що викликає у віруючих апокаліптичні паралелі… Відмова відповідальних представників державної влади перейти на альтернативну модель регулювання господарської діяльності громадян (зокрема, що стосується сплати податків), або штучне створення ними складнощів для її впровадження, справедливо сприймається як порушення основних принципів демократії і безвідповідальність перед народом. У релігійному контексті названі дії влади здобувають апокаліптичну складову, що має розцінюватися як свідоме, або мимовільне сприяння створенню технічної бази, яка сприяє воцарінню антихриста… Ми ще раз настійно закликаємо представників усіх гілок влади сприяти закріпленому законом праву віруючих жити і виконувати свої громадянські обов’язки згідно з релігійними переконаннями, зокрема, здійснювати фінансові операції без використання цифрової ідентифікації, а також не допустити універсального застосування ідентифікаційного номера в усіх сферах життя людини».
Ми висловлюємо категоричну незгоду з введенням в дію антиконституційного Наказу Президента №558/2019 «Про деякі заходи по поліпшенню доступу фізичних і юридичних осіб до електронних послуг в рамках реалізації програми «Україна в смартфоні», який набув чинності з 31.07.19р., Постанови КМУ 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», чиний з 10.08.19р., щодо запровадження в Україні, — без обговорення, без приняття відповідного Закону! — цифровизаціі дітей з пологового будинку, притому, як уже засвідчує практика, у примусовому порядку, не дивлячись на добровільність цієі норми згідно п.3 Порядку до ПКМУ 691.
По програмі «Україна в смартфоні» почала вибудовуватися Єдина інформаційна електрона система, та застосовуватися єдиний ідентифікаційний номер, чого раніше не було, і з чим йде боротьба в розвинутих країнах Європи. Ні в Німеччині, ні в Англї, ні в Францї, ніде немає ні Єдиного реєстру, ні єдиного ідентифікатора, там люди захищають свої конституційні права, в тім числі на недоторканість особистого життя.
По матеріалах Комітету експертів Ради Європи з питань захисту даних у межах повноважень Європейського Комітету правової співпраці, приміром, у Федеративній Республіці Німеччини особисті ідентифікаційні номери загального багатоцільового характеру були визнані зневагою власної гідності громадян.
На зустріч проханням своїх православних громадян пішла влада Греції і Фінляндії, надавши їм право не отримувати цифрові ідентифікатори і посвідчення особи, що містять електронні носії інформації.
Тенденції до обмеження використання особистих ідентифікаційних номерів простежуються в Швеції.
Стаття 35 Конституцій Португалії об’єднує в собі заборону обміну інформацією між базами даних із забороною присвоєння єдиного ідентифікатора.
На Україні, на жаль, не дивлячись на велику кількість людей, які відмовились від любого цифрового ідентифікатора, та продовжують відмовлятись, постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 04.12.2019 запроваджена верифікація даних з п’яти головних електронних реєстрів з даними Єдиного реєстру (ЄДДР), з подальшою передачою даних про осіб, які пройши веріфікацію, до ЄДДР, та з присвоєнням ідентифікатора — тимчасового УНЗР. А це і виплати з бюджету: пенсіі, пільги, та ін., і медичне обслуговування, і школа. Усього перевірятимуться дані у пя’ти реєстрах:
— Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;
— Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
— Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
— Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
— Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров’я.
Це є грубе порушення ст. 32 Конституції України, оскільки не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ми не даємо згоду на збір та обробку інформації щодо себе, це є втручання держави без нашого відома до нашого особистого та сімейного життя. Дана постанова не базується на жодному законі, адже ні Конституцією, ні законами не наділено МВС повноваженнями здійснювати верифікацію даних зі всіх реєстрів, об’єднувати дані зі всіх реєстрів у один з присвоєнням єдиного ідентифікатора.
Ми також проти нав’язування нашим дітям, починаючи з народження, як то передбачене програмою «еМалятко», довічних і незмінних кодів, у вигляді цифрових ідентифікаторів, оскільки вони у своєму складі містять число 666, що є не лише зневагою релігійних почуттів православних християн, а і взагалі є не прийнятним для людства.
Наявність в ідентифікаторах особи трьох шісток підтверджена численними науковими експертизами, проведеними в Україні (Експертиза №67/5-506 від 01.11.2010 р. Інституту Електродинаміки НАН України, Експертиза № 01-25/59 від 11.11.2010 р. Вінницького Національного Аграрного Університету) та в Росії і Греції. Номер, записаний в системі (стандарті) EAN — 13, у вигляді штрих-коду містить ключову послідовність 666, тобто вводиться в комп’ютерну базу з кодом 666. Саме так комп’ютер зчитує три пари тонких подовжених ліній.
«Тема цифровізації є не лише економічним і політичним питанням, але і релігійним. Проектувальники цифрової економіки прагнуть побудувати новий світовий лад, в якому не буде місця традиційним моральним нормам і християнським цінностям, які вже зараз не просто ігноруються, а скасовуються і оголошуються нетолерантними. На прикладі низки західних країн ми бачимо, як знищується традиційний інститут сім’ї і нав’язуються суспільству мерзенні статеві збочення, гріх оголошується нормою, а незгодні поступати проти своєї совісті і християнських переконань піддаються дискримінації і навіть кримінальному переслідуванню». (З доповіді на Круглому столі, Протоієрей МАКСИМ КОЛЕСНИК: Цифровізація як наднаціональний проект управління).
Право на ім’я (ст.294) людина має право використовувати у всіх сферах своєї діяльності, — ч. 1 ст. 296, як і право на повагу до своєї гідності і честі (ст.297), та особистої недоторканості (ст.289), які є немайновими правами, що належать кожній людині від народження, і від яких вона не може відмовитися чи бути позбавлена, і якими людина володіє довічно.
Нашу світоглядну позицію захищає й підтримує і ст. 35 Конституції України: “Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання»
Наше право на альтернативну форму обліку по прізвищу, імені та бо батькові, було підтверджено Великою Палатою Верховного Суду постановою від 19.09.2018, по зразковій справі №806/3265/17, в якій вказано, що згідно Конституції і законодавства особа має право на альтернативну форму обліку по прізвищу, імені та бо батькові, без номера, і без згоди на обробку персональних даних. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Просимо Вас, Блаженнєйший Владико, зібрати Священий Синод УПЦ, та обговорити на ньому питания протистояння віруючими мирянами та священством, в нашій країні программі «Україна в смартфоні», «еМалятко», попросити владу розробити механізм, який би забезпечив можливість відмови від раніше прийнятого ідентифікаційного номеру, у тім числі і за серією та номером паспорту, тим віруючим, що не вважають можливим користуватися ним через свої релігійні переконання, та всім бажаючим не давати згоду на обробку персональних даних, згідно 32 ст.Конституції України, надавши їм змогу здійснювати свою господарську діяльність за альтернативною системою обліку (як ті, що взагалі не приймали ідентифікаційні номери).
Також просимо передати владі прохання вірян скасувати Наказ Президента №558/2019 «Про деякі заходи по поліпшенню доступу фізичних і юридичних осіб до електронних послуг», та Постанову КМУ 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», від 10.07.19р., згідно з якими, без приняття закону, втілюється в життя программа «еМалятко», та про скасування Постанови Кабінету Міністрів України №1078 від 04.12.2019, у рамках реалізації програми «Україна в смартфоні», яким грубо порушується наше право на альтернативний безперешкодний доступ до всіх видів послуг, виплат, гарантій, прав і свобод, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування, оскільки без реєстрації осіб в електронних системах та реєстрах, її так званої ідентифікації та верифікації, особа не зможе реалізовувати свої права в усіх сферах суспільного життя, тобто створюється механізм «людина заради системи», а не «система заради людини».
Програма «Україна в смартфоні», у т.ч. програма «еМалятко», повинні впроваджуватись тільки після всебічного її аналізу на відповідність нормам Конституції, та виключно на добровільній основі, без обмеження прав і свобод інших людей.

__________________________ / Підпис   ________________________ / ПІБ

Дата _______________