Метки

, ,

Вопрос: Підкажіть, будь ласка, виписалися з пологового і нас запевнили, що треба підписати декларацію з сімейним лікарем на дитину, наче без цього не хотіли виписувати. Як тепер відмовитися? Спаси Господи.

Ответ: Вы УЖЕ заключили декларацию на ребенка и Вам теперь нужен отказ-отзыв или сейчас требуют, а Вы хотите отказаться? Это два разных заявления.
Если уже заключили декларацию — заявление 1, если еще не заключали — заявление 2.

1. ЗАЯВА на вихід з медичного електроного реєстру та відклик наданої інформації та згоди на опд малолітньої/неповнолiтньої дитини
2. ЗАЯВА щодо медичного обслуговування дитини без заповнення декларації про вибір лікаря, та без засобів реєстру

  1. ЗАЯВА на вихід з медичного електроного реєстру та відклик наданоі інформації та згоди на обробку персональних даних малолітньої/неповнолiтньої дитини

Головному лікарю___________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
в і д к о г о
__________________________________________
а д р е с а
__________________________________________
_________________________тел._____________

ЗАЯВА
на вихід з медичного електроного реєстру та відклик наданої інформації та згоди на опд малолітньої/неповнолiтньої дитини

Я,_________________________________________________________________ , батько/мати, законний представник малолітньої/неповнолiтньої дитини: ____________________________________________________ ,__________ року народження, помилково дав(ла) письмову згоду на збір та обробку її персональних даних, тому, що не був(ла) проінформований(на) про наслідки такого кроку.
Згідно зі ст.49 Конституції України кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу. У клятві лікаря України, затвердженої Указом Президента NЗ49 від 15.06.1992 р., зобов’язуеться «надавати медичну допомогу всім, хто iї потребує».
У відповідності до ст.32 Конституції України: «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди».
Відповiдно до Конституції України «В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» (ст.8); «Права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними» (ст.21); «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). Отже, заборона на збір та обробку персональних даних моєї дитини не може звужувати її права.
Ст.7 Закону України “Про захист персональних даних” встановлює заборону обробки даних, що стосуються здоров’я, такі дані можуть оброблятися тільки медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я чи фізичною особою — підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Інформація про стан здоров’я, отримані або не отримані ліки та лікарські процедури захищається лікарською таємницею (ст. 40 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).
Право на медичну таємницю закріплене Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” (ч.ч. 2, 5 ст.39, ст.ст. 39-1, 40, ч.1 ст. 43). Окремі аспекти визначені у Сімейному кодексі України (ст.30), Цивільному кодексі України (ч.ч. 2, 4 ст.285, ст.286), Кримінальному кодексі України (ст.ст. 132, 145), Законі України «Про інформацію» (ч.2 ст.21). Порушення лікарської таємниці є зловживанням права на інформацію, що тягне цивільно-правову відповідальність.
Відповідно до ст.8 Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних»відкликаю згоду на обробку персональних даних моєї дитини (п.11 ч.2) і пред’являю вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки ї персональних даних (п.5 ч.2).
Відповідно до ратифікованої Україною Конвенції «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», «Сторона не може лише з метою захисту недоторканості приватного життя забороняти чи обумовлювати спеціальними дозволами транскордонні потоки персональних даних, що передаються на територію іншої Сторони».
Отже персональні дані моєї малолітньої/неповнолітньої дитини будуть відомі не тільки в Україні, а і в інших країнах, не дивлячись на 32 статтю Конституції України, згідно ч.1 якої «Ніхто не може піддаватися втручанню в його особисте і родинне життя«.
Це є потенційною загрозою безпеці наших сімей, і державі в цілому. Те, що захистити персональні дані в електронному вигляді практично неможливо, визнають і фахівці, про це свідчать і самі факти.
Загальна відкритість інформації навіть у межах вітчизняної системи є неприпустимим грубим порушенням гарантованого державою права на приватність, на захист від психологічного насильства, приниження людської гідності.
Функціонування уніфікованої системи електронної реєстрації в автоматизованій медичній системі передбачає використання цифрового ідентифікатора особи, тобто номера людини, що є також попранням її гідності. Згідно з висновками наукових експертиз різних країн (Греції, Росії, України) цифровий ідентифікатор особи виконує в електронній системі функцію імені людини.
Користуючись правом батьків (законних представників дитини) на «самозахист своєї дитини» (п.1 ст.154 Сімейний кодекс України), керуючись вищезазначеним, заявляю, що не даю згоди на збір та обробку персональних даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини та забороняю внесення будь-яких даних про мою дитину до електроного медичного реєстру та Єдиного державного демографічного реєстру.
Також довожу до Вашого відома, що право громадян України на альтернативну форму обліку без присвоєння цифрового ідентифікатора, без згоди на обробку персональних даних, підтверджене найвищим судовим органом Держави – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по зразковій справі №806/3265/17.
З урахуванням вищенаведеного прошу:
1. Відкликати надану мною згоду на збір та обробку персональних даних моєї  малолітньої/неповнолітньої дитини: ______________________________________________ ______________ року народження.
2. Не присвоювати моїй дитині та не використовувати стосовно неї ніякі цифрові (штрих-кодові тощо) ідентифікатори особи. Не вносити персональні дані про мою дитину до медичного електроного реєстру, Єдиного державного демографічного реєстру, будь-яких інших інформаційних систем та баз даних. Не передавати персональні дані моєї дитини третім особам, до інших організацій, осіб, країн.
3. У відповідності до пунктів 5, 6 частини 2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та пунктів с), d) ст.8 та ст.10 Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, знищити персональні дані моєї дитини, якщо вони вже є в електронних реєстрах та в базах даних.
Прошу Вас відновити надання кваліфікованної медичної допомоги моїй малолітній/неповнолітній дитині у ввіреному Вам медичному закладі, відповідно до ст.49 Конституції України.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
Відповідь на цю заяву прошу надіслати мeнi на вищевказану адресу, згідно з Законом України «Про звернення громадян», у встановлений ст.20 цього Закону термін.

З повагою____________________________________________________________
підпис, ПІБ
______ __________________ 20____ р.

2. ЗАЯВА щодо медичного обслуговування дитини без заповнення декларації про вибір лікаря, та без засобів реєстру

Міністру охорони здоров’я України
вул.Грушевського,7, м.Київ, 01601
Начальнику головного управління охорони
здоров’я обл.(міськ.)держадміністрації
Адреса_____________________________________
Головному лікарю поліклініки № __________
___________________________________________
Адреса_____________________________________
Від_________________________________________
___________________________________________
Адреса_____________________________________
___________________________тел.____________

ЗАЯВА
про медичне обслуговування дитини без заповнення декларації про вибір лікаря, та без засобів реєстру

Керуючись Конституцією України, а також Сiмейним кодексом України, згiдно якого, «якщо дитина не може самостiйно здiйснювати свої права, цi права здiйснюють батьки» (ст.14), не даю згоди на збір та обробку персональних даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини _________________________________________ , ______________ року народження, а також відмовляюсь від внесення інформації про мою дитину до електроного реєстру пацієнтів та до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР).
Довожу до Вашого відома, що лікарі ввipeнної Вам медичної установи відмовляють моїй дитині в медичному обслуговуванні/лікуванні на піставі того, що я не підписав(-ала) за неї декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу.
У зв’язку з цим хочу повідомити Вас про наступне:
3гідно зі ст.49 Конституції України у державних комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надаеться безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. У клятві лікаря України, затвердженої Указом Президента NЗ49 від 15.06.1992 р., зобов’язуеться надавати медичну допомогу всім, хто iї потребуеє.
Форму декларації затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 №503 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ №1023 від 29.05.2018), тобто підзаконним актом, який не може впливати на обсяг і зміст прав і свобод людини.
Основним Законом нашої держави є Конституція України. Вона має найвищу юридичну силу, і їй повинні відповідати Закони та інші нормативно-правові акти (ст.8).
У Кодексі адміністративного судочинства України зазначено: «Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції України, як норми прямої дії» (ч.4, ст.7).
Конституція України проголошує: «Виключно законами України визначаються права і свободи людини» (ст.92).
Відповiдно до Конституції: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (ст.8); «права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22).
«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України»  (ч.1, ст.32).
Декларація передбачає згоду пацієнта на збирання та обробку персональних даних в електроному вигляді, яку він має підтвердити власноручним підписом.
 «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ч.2, ст.32).
Термін «згода», визначенний у ст.2 ЗУ «Про захист персональних даних» як «добровільне волевиявлення особи за умови поінформованності».
Стаття 286 Цивільного кодексу України, та стаття 39-1 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» констатують, що «пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні».
ЗУ «Про захист персональних даних» не допускає обробку персональних даних про особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди (ч.6, ст.6), забороняє обробку персональних даних про здоров’я (ч.1, ст.7). Обробка таких даних допускається лише за умови надання людиною однозначноі згоди (п.1, ч.2, ст.7).
Таким чином, законодавством України визначено, що збір і обробка персональних даних може здійснюватись лише на добровольних засадах. Тим більше це стосується конфіденційної інформації, якою є інформація про здоров’я людини. При ненаданні людиною згоди на збір і обробку персональних даних, вони не повинні збиратися і оброблятися. Збирання та обробка персональних даних всупереч волевиявленню людини, є порушенням Закону.
Підтвердженням цього є Рішення Конституційного суду України: «Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого управління, є втручанням в її особисте та сімейне життя» (№2-рп/2012, справа №1-9/2012 від 20.01.2012 року, м.Київ).
Рішення Конституційного суду України є обов’язковим до виконання на всій території України, остаточним і не може бути оскарженне.
Кримінальний кодекс України ваизначає міру покарання за незаконне зберігання, використання, поширення конфіденційноі інформаціі про особу (ст.182).
Декларація передбачає використання цифрових (літерно-цифрових) ідентифікаторів людини: реєстраційний номер обліковоі картки платника податків, або серія і номер паспорту (п.1, 9); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі «за наявності» (п.1, 10). Для електроної системи ідентифікатор є цифроваим ім’ям людини, про що однозначно свідчать численні наукові ексертизи, проведені в різних краінах світу, зокрема в Україні.
Міжнародним Нюрнбергським трибуналом у 1946 році визнано присвоєння людині персонального номеру злочином проти людства, що не має терміну давності.
Отже присвоєння людям номерів та розбудова системи збору всілякої інформації про кожну людину на основі персональних номерів є злочином проти держави, проти людей.
Постанова Верхованоі Ради України №3248-VI від 19.04.2011р. нагадує про чинність вироку міжнародного Нюрнбергського трибуналу.
Згідно з Цивільним кодексом України (далі ЦКУ), ім’я людини, її здоров’я, життя, честь і гідність є «особистим немайновим благом» (ст.201). Право на життя, право на охорону здоров’я, право на ім’я, на використання імені у всіх сферах своєї діяльності, право на свободу, право на повагу до гідності та честі, право на особисту недоторканість — є немайновими правами, які належать кожній людині від народження, від яких людина не може відмовитися, а також не може бути позбавлена цих прав, і якими людина «володіє довічно» (ст.ст.269-270).
Керуючись вищезазначеним, заявляю, що не даю згоди на збір та обробку персональних даних моєї дитини, та забороняю внесення будь-яких даних про неї до електроного медичного реєстру та Єдиного державного демографічного реєстру.
Моя дитина має законне право на безоплатне медичне обслуговування за раніше встановленними формами — виключно за ім’ям (ПІБ), без будь-яких ідентифікаторів, та без збору і обробки будь-яких даних щодо неї.
Довожу до Вашого відома, що право громадян України, які не дають згоду на обробку персональних даних, на альтернативну форму обліку без присвоєння цифрового ідентифікатора, за ПІБ, підтверджене найвищим судовим органом Держави – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по зразковій справі №806/3265/17.
Крім того, нагадую Вам і Вашим підлеглим, що Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність за ненадання медичноі допомоги: «Ненадання допомоги хворому медичним працівником» (Ст.139); «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником» (Ст.140); «Порушення права на безоплатну медичну допомогу» (Ст.184).
З урахуванням вищенаведенного прошу:
Не здійснювати збір та обробку персональних даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини.
Закріпити за нею раніше встановлені форми безоплатного медичного обслуговування та медичного обліку — за прізвищем, ім’ям, та по батькові, на паперових носіях (паперова медична картка; паперові журнали, тощо), без оформлення та підписання будь-яких декларацій та договорів, без збору і обробки персональних даних, без присвоєння і застосування щодо неї будь-яких цифрових/літерно-цифрових (штрихкодових, QR-кодових, біометричних тощо) ідентифікаторів.
Не вносити дані щодо моєї малолітньої/неповнолітньої дитини до будь-яких електронних реєстрів та баз даних: реєстру пацієнтів; реєстру декларацій; електроноі системи охорони здоров’я eHealth; системи «Електронне здоров’я»; центральноі бази даних; Єдиного державного демографічного реєстру, до інших електроних реєстрів, баз даних. Не вносити і не передавати її особисті дані в електронному вигляді до інших організацій та особ.
Якщо, не зважаючи на офіційно заявлену мною незгоду на збір і обробку особистих даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини, ці дані збираються і піддаються автоматизованій обробці, — такі дії є незаконними. Тому, відповідно до пп.5, 6, ч.2 ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних», вимагаю такі дані знищити.
Прошу Вас про надання кваліфікованної медичної допомоги моїй малолітній/неповнолітній дитині у ввіреному Вам медичному закладі, відповідно до ст.49 Конституції України.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.

З повагою,

Підпис______________________         ПІБ_________________________________

____._________________.20___ р.