Метки

Кому_______________________________________
____________________________________________
Адреса_____________________________________
____________________________тел._____________

____________________________________________
____________________________________________
Адреса_____________________________________
___________________________тел._____________

ЗАЯВА
про виплату заробітної плати без використання банківської картки

Вiдповiдно до чинного законодавства я, _________________________________________________________________ , маю право на отримання заробітної плати за місцем роботи готівкою без використання банківської картки.
Дане право гарантується наступними нормами.
Вiдповiдно до статті 8 Конституції України «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії».
Вiдповiдно до п.4, п.7 статті 43 Конституції України «Кожен має право на заробітну плату. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом». Вiдповiдно до статті 22 Конституції України «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».
Вiдповiдно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» «Заробітна плата виплачується працівникам регулярно. Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.
«По особистій письмовій згоді працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адреса) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок працедавця» (п.5, ст.24).
«Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою» (ст.25).
«За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством» (ст.36).
Із Ро’зяснення Міністерства юстиції України від 17.05.2012 «До питання про виплату заробітної плати та соціальних виплат через платіжні картки»: «Вiдповiдно до чинного законодавства громадянин самостійно вирішує питання обрання форми отримання належних йому виплат. Законодавством встановлена добровільність обрання громадянином форми виплати належних йому платежів та неприпустимість нав’язування зі сторони банків додаткових умов одержання готівкою заробітної плати та інших соціальних виплат».
Отже, враховуючи зазначене, я маю право на отримання заробітної плати без використання банківської картки.
Прошу виплачувати мені заробітну плату готівкою без використання банківської картки.

З повагою,

Підпис______________________ ПІБ_________________________________

____._________________.20___ р.

 

 

12.07.2019

Обновление 27.04.2020